naturen | kulturen | staden | välfärden | offentligheten


... om gatorna, torgen, centrum och sprawl


165
 

Stadsallmänningar - gator, torg och centrum

Det offentliga utrymmet - de platser vi alla kan besöka utan att betala - hotas på många sätt.
Det hotas av rovdrift - främst genom bilkörning. Det hotas av styckning och privatisering - eftersom byråkratier tror sig spara pengar på det. Det hotas av utglesning - av att vanligt folk segregeras ut från centrum, av att avstånden ständigt växer.

Hela stan

var en idétävling som Alternativ Stad arrangerade tillsammans med dåvarande Stockholmstidningen 1984. Idétävlingen handlade om hur man skulle minska segregationen mellan innerstad och förorter och mynnade ut i

- att segregationen beror på att det blir alltför dyrt att bo i innerstan
- att det blir alltför dyrt beror på att det är attraktivt samtidigt som det finns alldeles för lite innerstad
- att det bästa man kan göra är att bygga mer innerstad.

Idétävlingens slutsatser sammanfattades i ett litet häfte som kan beställas från Alternativ Stad för 12 kr + porto.

Idéerna har sedan utvecklats i boken Hållbart Stockholm.

Alternativa planer

Alternativ Stad vill ha ett tätare och närmare Stockholm med få bilar och föga behov av bilar. En stad där fotfolket har företräde och där i princip inget annat behövs än fötter. Detta både för att det stämmer överens med hur många vill ha det och för att omfattande trafik inte är hållbart globalt.

Stockholm behöver alltså förändras kraftigt.
Läs mer om det hållbara Stockholm här
.

Läs mer om alternativa planer här.

Här finns också en kort lathund i stadsbyggnad.

... om rätten till centrum, om tillgänglighet och om sprawl

Ta kamp för centrum
Artikel i SSU:s tidning Tvärdrag 1985, apropå att övre medelklassen tränger ut fattigt folk. Publicerades i samband med Bostadsmässan 1985 som skulle ha kunnat erbjuda ett motstånd men inte gjorde det.

Vad är offentlig plats?

Apartheid i Stockholm.
Ju mindre centrum och ju mer förorter, desto värre blir slagsmålet om centrum

Hur bör en stad se ut?
En sammanfattning av forskningsläget.

Bygg ett Södermalm i Liljeholmen.
Ett inlägg från tre Alternativ Stad- aktivister år 2000.

Vad menas med sprawl?
Och vad beror det på?

Kommunala bostadsbolag är ingen patentmetod
Om syftet är att alla ska ha bostad till rimligt pris finns det bättre sätt att komma åt markspekulationen

Är det en politisk fråga hur hus ser ut? frågar sig skribenten och kommer fram till att maktkampen även här följer uppdelningen mellan rika och fattiga.

Amsterdams husockupanter försvarar marknaden mot kapitalismen.
Ingen annan ser nämligen till att det finns billiga lokaler för näringslivet...

Mikael Söderlund - en hycklare.
Stockholms stadsbyggnadsborgarråd har sagt sig vilja ha mer stad i Stockholm men det finns det inte mycket sanning i

När en stadsdel blir för populär börjar den förfalla
När för många slåss om den vinner de kapitalstarka - som snabbt gör stadsdelen tråkig

Fyra skäl till att stan förstörs
... och ett idiotsäkert sätt att stoppa upp förfallet

Varför är lägenheter så dyra i innerstan?

För att det finns för få av dom, anser skribenten

Utglesning är inte bara obekväm, den är dyr också
med hänvisning till ett roligt föredrag på Youtube

Vad är felet med City?
Ja, det främsta är felet med Stockholm, dvs att stan är för hierarkisk och centraliserad.

Tänk större än bara Årstafältet uppmanar vi tillsammans med Yimby de tävlande arkitekterna såväl som Stockholms stad.

Marknadshyror straffar den som bor samhällsekonomiskt effektivt. Det är billigare för samhället med tät stad och det är orimligt att gynna slöseri med infrastruktur genom att gynna dem som använder mycket av den.

Stadskonkurrens skapar dysfunktionella städer. Alternativ Stad-aktivist skriver i Stockholms Fria.

Årstafältsförslagen uppnår inte målet. Inget av de sju förslagen skapar stad söder om Söder.

Stadens syfte är att korta avstånd. Den glesa förortsstaden är en logistisk och ekonomisk katastrof.

Riv barriärerna
Stan delas sönder av barriärer som försvårar för folk. Men hur känner man igen dom?

Varför finns det mer park på Östermalm än i Rågsved?
Utanför tullarna i Stockholm finns det hur mycket plats som helst. Men allmänningar är det ont om.

I städer behövs ett helt annat sors strandskydd än det som det för närvarande råder strid om. Alltså inte byggförbud utan bara fullt tillträde för allmänheten.

Gallerior är inte bra för demokratin, säger ett par Alternativ Stad-aktivister på SvD Brännpunkt

Stockholm är en av Europas mest segregerade städer. Och det beror på utglesningen

Vi lider framför allt brist på bra parker. Det finns alldeles för mycket som är halvdant och bara består av sånt man inte har brytt sig om.

Liten stadsplanehistoria. Hur kommer det sig att städerna gav upp översiktsplaneringen runt 1900 och lät marknaden bestämma?

Spanska städer har inte mycket segregation - men så har man inga SCAFT-normer och andra barriärer mellan kvarteren heller.

Läs mer om trafik och allmänningar här!
Upp igen
Till huvudsidan

Till Allmänningssidan

Länkar till externa webbplatser om stadsallmänningar:

Mats Franzén: Gatans disciplinering
Om hur överheten gör för att inte bara kontrollera allmän plats utan också inskränka våra möjligheter att använda den (pdf). Ur Häften för kritiska studier.

Tensta - ett hårdvaruperspektiv är Jerker Söderlinds detaljerade förklaring till vad som saknas i de flesta förorter för att de ska bli lika attraktiva som innerstan. Del 1 (dpf) och Del 2 (pdf).

Staden som censurerar(pdf)
Förorter som du inte har ett ärende till har du heller inte nån rätt att se

Kolonialt City
Leandro Schclarek Mulinari beskriver hur den skånska övre medelklassen tar jagar bort underklassen från Möllevången, med offentligt stöd.

Sovstäderna ingen bra plats för företagardrömmar
Siv Ehn skriver om hur stadsplaneringen sätter stopp för invandrares integration i samhället

New urbanism är den centrala amerikanska webbplatsen för protest mot stadsutglesningen. Eller kanske detta är den mest centrala?

Yimby är en blogg för stadsvänner.

Bios Politicos är en annan

Urbanisma en tredje.

Approximation är en stundom rolig arkitektblogg.

Jerker Söderlind är en arkitekt som gillar tät stad

En massa förslag(pdf)
från Jerker Söderlind om vad man kan göra åt Stockholm

En demokratisk stadsbyggnadsmodell(pdf)
beskrivs av Jerker Söderlind

Dan Hallemars blogg handlar om stadsplanering, arkitektur m.m.

Arkitekt Albert är en annan bloggare med stadsbyggnadsintresse

James Kunstler heter en amerikansk journalist som bland annat skriver en del om städernas utglesning.

Alexander Ståhles lic-avhandling
där han visar att "grönområdena" blir bättre ju tätare staden är.

En kampanj för att rädda allmännyttan

Använd satsningen på nya bostäder för att lösa problemet med segregation och sårbarhet, menar ett antal arkitekter (pdf).

Naturskyddsföreningen har uppmärksammat stadsutglesningen i en rapport. Samt i en till.

Liksom även European Environment Agency

Bygg tätare i storstäderna så minskar växthusgaserna, säger kommunpolitiker.

Anders Hagson anser att dagens lagar omöjliggör
en tät och miljövänlig stad.
Läs också hans avhandling Stads- och trafikplaneringens paradigm, som krossar föreställningen att snabba vägar är bra för något.

Filmer om utglesningens fasor och faror.

Jens Forsmark, SNF, om stadsutglesningen som miljöhot

Karta över sambandet mellan gleshet och koldioxidutsläpp.

En massa regler och tänk behöver ändras för att det ska bli möjligt att bygga tät blandstad, säger Johannes Åsberg.

Arena rycker upp sig betydligt och presenterar ett förslag till socialdemokratisk stadspolitik.


Bo Grönlunds webbplats
Grönlund är en annan arkitekt med liknande tankar

Bo Grönlund funderar kring vilka kvaliteter en stad bör ha för att vara en stad

SvD om slussenförslaget
Tre arkitekter förklarar varför liggande förslag förhindrar allt gatuliv

Lars Marcus recenserar en bok om rumssyntax(pdf), dvs ett sätt att förstå varför vissa stadsdelar blir öknar medan andra fungerar bra för möten

Lars Marcus förklarar tydligare vad rumssyntax betyder(pdf)