Det alternativa Stockholm

Namnet Alternativ Stad förpliktar. Vi måste kunna visa alternativ till det nuvarande ohållbara Stockholm. Vi måste kunna visa hur Stockholm ska bli hållbart, bland annat med hjälp av kollektivtrafik och kortare avstånd - förhoppningsvis på ett sådant vis att det också blir socialt trevligare att leva i.

Det finns fler som arbetar åt samma håll.

Kom gärna med egna idéer, helst på jpg eller pdf, och helst med förklarande text. Skicka också gärna tips till redan publicerade förslag.
För exempel på vad som skulle behöva förändras se Stockholms skamfläckar.