naturen | kulturen | staden | välfärden | offentligheten


... om trafik, och vems gatan ska vara


 

 

 

 

 

Tunnelbanekarta enligt Alternativ Stads utbyggnadsförslag

Gatan och kollektivtrafiken som allmänning

Tack vare att det finns kollektivtrafik kan vi ta oss fram med minsta möjliga ingrepp i natur, offentlig plats och vår egen plånbok. Dessutom är ju faktiskt kollektivtrafiken själv en sorts offentlig plats där man kan träffa nya och gamla bekantskaper.
Men kollektivtrafiken vanvårdas. I princip betraktas den av myndigheterna som en andra klassens inrättning för de fattiga, medan de själva åker bil. I princip är standarden som på femtitalet – eller sämre: på den tiden hade i princip ingen mer än 30 minuter till jobbet.

Kollektivtrafik för bilistens behov
heter en skrift från Alternativ Stad som visar hur kollektivtrafiken kan bli så bra i Stockholm att t.o.m. bilister spontant väljer den istället för bil.
Vad som krävs är att det går snabbt. Korta väntetider dvs hög turtäthet. Och hög snitthastighet. Och det enda realistiska sättet att få detta är små helautomatiska fordon på spår.
Detta behöver inte bli dyrt! Att tredubbla t-banenätet behöver i princip inte kosta mer än Förbifarten!
Ladda ner skriften (pdf, 5MB).
Här finns dessutom en kortkortversion.

Beställ skriften från Alternativ Stad genom att betala in 40 kr på pg 70 86 45-7 och skriv "Kollektivtrafikhäfte" på meddelandefältet.

På Youtube finns dessutom en film om hur spårtaxi kan se ut.

Mer om trafik och allmänningar

Alternativ Stads remissvar till Vägverket om Österleden

Kringfartsleder är pengar i sjön hävdar vi och repeterar de viktigaste skälen

Men några vanliga broar skulle kunna vara ok - om Essingeleden blir en aveny

Bygg spårtaxi istället för höghus
Ett förslag till politiker som behöver något att glassa med.

Det engelska motorvägsmotståndet beskriver i ett häfte hur bilismen fördärvar staden som allmänning. Översatt och anpassat till svenska förhållanden.

Trängselavgifter skyddar allmänningarna
trots att ett betalsystem egentligen är emot allmänningens idé.

Nolltaxa och bättre kollektivtrafik går ihop
Åtminstone tekniskt - men är det möjligt politiskt?

Spårvägar är inte tillräckligt bra
Det går inte tillräckligt fort för att locka bilister, och minskar därför inte biltrafiken.

Tätare gatukorsningar ger säkrare gator
medan trafikseparering bara bäddar för högre fart

Riv barriärerna
Stan delas sönder av barriärer som försvårar för folk. Men hur känner man igen dom?

Upp igen
Till huvudsidan

Till Allmänningssida
Till Stadsallmänningar

 

Länkar till externa webbplatser om trafik

Kollektivtrafikant Stockholm
Intresseförening för SL/Connex-resenärer. Läs också deras infoblad.

Spårbilar och Zeenergy
Intressant sidor om spårbilar

Planka nu

Cykelverket vill främja cykling.

Bloggaren och cykelfantasten Erik Sandblom finner du h är.

T.o.m. EU kräver mindre biltrafik i städerna.

Wikipedias definition av publika platser

World car free
En samlingspunkt för det globala motståndet mot massbilismen

Carfree Cities föreslår alternativ.

Det finns mer än 500.000 google-träffar på "carfree". Rörelsen beskrivs i Wikipedia under Carfree movement.

Ju fler som cyklar desto säkrare är det att cykla säger en uppsats på Göteborgs universitet. Uppsatsen i sin helhet finns här!

London Reclaim The Streets, den ursprungliga RTS.

En tipssamling om bilfria platser att besöka.

Jan Gehls webbplats
Jan Gehl är en dansk arkitekt som har skrivit många böcker om gatan för fotfolket

Liberating the heart of the city
Artikel i den australiska tidskriften The Age om Jan Gehls idéer.

Pedestrian cities
Intervju i Metropolismag.com med Jan Gehl. Eftersom webbsidan är något defekt har vi lagt in texten här också.

Ljungbergs blogg
innehåller intressanta synpunkter på stad och stadsbyggnad

Det är trafiklederna som splittrar upp Stockholm och isolerar dess stadsdelar, menar Rasmus Waern i Svenska Dagbladet

Naturvårdsverkets skrift Stadsutveckling och hållbara transporter (pdf) är statligt försiktig men får bl.a. in en känga mot förbifartsleder.

Living streets är en engelsk organisation vars program borde kunna genomföras även i Sverige

Stockholmstrafiken, Anders Sundströms blogg