naturen | kulturen | staden | välfärden | offentligheten


... om media, offentlighet och demokrati


 

Politiska allmänningar - media, offentlighet och demokrati

Om inte politiken ska vara till för en minoritet – och resultaten bli därefter – måste alla kunna göra sig hörda på nåtsånär jämlika villkor. Det kan vi inte idag.
Allt färre sitter på allt större megafoner. På 20-talet beräknas 90 procent av allt man fick veta komma från ens likar. Idag kommer 90 procent från medier som ägs och styrs av ett fåtal. Vanligt folk segregeras ut från centrum. Den privatiserade livsstilen och kulturen sätter munkavle på oss.
Om man inte har väldigt mycket pengar kan man bara göra sig hörd genom stora kollektiv, och idag finns få sådana kollektiv som fungerar demokratiskt. Inte främst för att onda byråkrater vill ha det så, utan för att den rådande kulturen säger att vi inte ska lägga oss i.

...om demokrati

Formell eller reell demokrati. Om hur synen på vad demokrati är skiljer sig mellan administratörer och folkrörelseaktivister.

Bara folkrörelser kan hålla de politiska allmänningarna öppna. Om vad en folkrörelse egentligen är.

En demokratisk tidsbild från Sverige (pdf). Om hur all systemkritisk opposition marginaliseras, delvis med hjälp av den systemkritiska oppositionen själv.

Är det en politisk fråga hur hus ser ut? frågar sig skribenten och kommer fram till att maktkampen även här följer uppdelningen mellan rika och fattiga.

Hur kommer det sig att Reclaim the streets-festerna hela tiden spårar ur?
Brist på tydligt uttalade motståndare, antar skribenten.

Man kan gå runt ansvarsflykten - dvs myndigheters eviga förmåga att skylla på varandra och därmed undgå ansvar.

Är kulturklassning av byggnader ett rimligt skydd? Nej, det finns viktigare saker att spara hus för än att de är kulturhistoriskt värdefulla.

Madeleine Sjöstedts ledarstil. Angående politiker som vägrar att ens kommunicera med medborgarna innan de fattar obegripliga beslut..

Personval hjälper inte mot fusk. Apropå en debatt triggad av moderat internt valfusk

Är det dags att omvärdera Hjalmar Mehr? Det tycker Björn Elmbrant - men vi kan inte glömma hans svansande för finansintressena.

Klararivningarna återkommer ständigt i debatten. Bland annat på tal om projekt som Västra City och Norra station. Det som är likt är detaljstyrningen.

... om media

Reklam hotar yttrandefriheten. Var rätten att ljuga för pengar vad våra förfäder riskerade liv och frihet för att försvara?

Barnkultur istället för public service. Den fundamentalt demokratiska kamratkulturen bland barn är bättre än både ängsligt byråkratisk public service och nedlåtande kommersialism anser författaren.

Nolltoleranskampanjen avbruten - igen!

 


Upp igen
Till huvudsidan

Till Allmänningssidan

Länkar till externa webbplatser om politiska allmänningar:

Media

Offentlighet

Jurosam
har listat en mängd debattinlägg om vad som bör vara offentligt och till för alla

Mats Franzén: Gatans disciplinering
Om hur överheten gör för att inte bara kontrollera allmän plats utan också inskränka våra möjligheter att använda den (pdf). Ur Häften för kritiska studier.

Thomas Bodström demokratins fiende är en länksamling till artiklar om hur offentlighet och rättssäkerhet urholkats i Sverige med terroristbekämpning som svepskäl.

De små stegens tyranni respektive Allt strängare sekretess - Journalistförbundets utredningar om hur den svenska offentlighetsprincipen urholkas och hemlighetsmakeriet stärks.

Ett hot nära dig. Anders R Olsson om hur det s.k. terroristhotet blir förevändning för alltmer hemlighetsmakeri från myndigheterna

Snyggt och tryggt. Catharina Gabrielsson talar om varför moderaterna vill glasa in Sergels torg

Dataövervakningen handlar inte om personlig integritet utan om medborgerlig, säger Anders R Olsson. Makthierarkier ska inte ensidigt kontrollera oss.

Demokrati

SEKO 119 visar praktiskt att demokrati kräver offentlighet och jämlika villkor

Mathias Klang: Disruptive technology. Doktorsavhandling om vad som händer med demokratin om staten försöker styra kommunikationen.