naturen | kulturen | staden | välfärden | offentligheten


... om luften, marken och vattnet


 

Naturallmänningar - luften, marken och vattnet

Eller med ett samlingsnamn Naturen. Det vi ytterst lever av, som biologiska varelser. Naturen hotas på två sätt Den hotas av rovdrift. Främst av att betraktas som soptipp för koldioxid, organiska halogenföreningar och tungmetaller som är de globalt sett största miljöhoten. Den hotas av styckning och privatisering. Allt ifrån att livsmedelsbolag anser sig äga gener som de har hittat till att markägare försöker hindra tillträde till naturen genom att knapra på allemansrätten.

... om luften, marken och vattnet:

Hur slösaktigt kan vi leva och hur mycket föroreningar kan vi släppa ut om vi antar att alla jordens människor lever på samma sätt? Detta försöker Miljöförbundet Jordens Vänner besvara med sitt begrepp miljöutrymme.

Biobränslen som ersättning för oljan är orealistiskt, vad än Göran Persson säger. Marken räcker inte, och dessutom kräver själva processen för mycket energi.

Medan motorleder planeras sinar bränslet
Om att biobränslen inte räcker för att upprätthålla bilismen

Oljan håller på att ta slut
En lägesrapport från januari 2008

Vi vill inte ha mer.
Vi kan leva precis lika bra utan att förbruka resurser och sprida avfall omkring oss.

I städer behövs ett helt annat sors strandskydd än det som det för närvarande råder strid om. Alltså inte byggförbud utan bara fullt tillträde för allmänheten.

Även oljetoppen talar mot en västerled
Dvs bara ökande oljepriser kanske inte betyder så mycket men tillsammans med den globala uppvärmningen blir det en rysare.

Kärnkraft räcker inte för att ersätta oljan
Då skulle vi behöva bygga 200 reaktorer om året, och resultatet av det skulle bara bli att uranet tog slut på ett par år.

Pris på miljön - möjlighet eller tankefälla
Tjänar man mer på att man sätter pris på miljön än förlorar på att man därmed försvagar ett tabu, undar författaren som är skeptisk till de teoretiska grundantagandena.

Miljöbilsfarsen - andra akten kan börja snart
Att ge privilegier till folk med etanolbilar visade sig inte ge några minskade utsläpp. Men för en regering som till varje pris vill undvika en seriös klimatpolitik finns alltid utvägar.

 

 


Upp igen
Till huvudsidan

Till Allmänningssidan

Länkar till externa webbplatser om naturallmänningar:

Natur i allmänhet

Lite fakta och siffror om rättvist miljöutrymme

Ekologiska fotspår är ett annat internationellt begrepp som förklaras här av Wikipedia

WWF:s rapport Living Planet Report 2006 beskriver hur stora fotspår vi har. WWF:s egen kortbeskrivning finns här.

Hillevi Helmfrid och Andrew Haden beskriver varför det enda svaret på dyrare olja är att sänka energiberoendet (pdf). En kortare version är Björn Gustafsson: Produktion av bioetanol från vete i Sverige och majs i USA (word).

Privatisering av naturallmänningar är en viktig källa till krig, säger Vandana Shiva.

Föreningen Hjorthagen vill hindra en trafikplats men har dessutom en massa länkar om miljöutrymme på sin webbplats.

Zeenergy är en trevlig webbplats om icke förorenande energikällor.

Global commons institute

Naturvårdsverkets skrift Stadsutveckling och hållbara transporter (pdf) är statligt försiktig men får bl.a. in en känga mot förbifartsleder.

Farväl till tillväxtsamhället - en utmärkt kort sammanfattning av Pierre Gilly.

Den globala uppvärmningen

Klimax är ett nätverk som gör aktioner mot koldioxidutsläpp.

New Scientist förklarar hur det hänger ihop med den globala uppvärmningen. Det gör även Wikipedia, BBC, Royal Society och IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. Chalmers har gjort en serie presentationer. Även Real Climate och Skeptical Science är läsvärda.

Gristmill heter en webbplats som har samlat alla "klimatförnekares" argument och besvarat dem.

Sternrapporten räknar ut att den globala uppvärmningen kommer att kosta en femtedel av den globala produktionen medan förändringar nu kostar en procent. En sammanfattning på engelska finns här. Länkar finns här. Tyvärr finns såvitt vi vet ingen som räknar ut kostnaden i människoliv.

Statistiken över CO2-utsläpp per invånare visar att kineserna inte är problemet. Wikipedias resp FN:s siffror.

Senaste rapporten från FN:s klimatpanel kan laddas ner här (pdf).

Royal Society, UK:s vetenskapakademi, radar upp de vanligaste missuppfattningarna.

Klimatfakta är en svensk blogg där de seriösaste nyheterna samlas. En engelskspråkig webbplats vi gärna rekommenderar är Real Climate.

George Monbiots klimatartiklar, inkl mycket renhållning gentemot förnekarna.

Jim Hansen på Yale University räknar ut att vi har tio år på oss; en något generösare uträkning av Robert Hirsch föreslår tjugo.

www.energikris.nu förklarar det här med knappheten på olja.

Energy Bulletin har ofta artiklar om energikris, oljetopp och pressen på att ta i bruk allt skitigare energikällor.

En livlig diskussion i frågan pågår på The Oil Drum.

Den svenska webbplatsen Permakultur har en del artiklar om kommande oljekris, omöjligheten av att ersätta oljan med bibränslen etc.

En myt att Sverige minskar utsläppen, säger tre professorer

Makthavare har plötsligt upptäckt att de inte i längden gynnas av klimatförändringar, berättar The Independent. Men varför inte i Sverige?

On the commons om EUs rea på utsläppsrätter som ger förorenarna fritt tillträde.

Andreas Malm krossar myten att man kan köpa sig "koldioxidneutralitet" genom att skänka pengar till planering av eukalyptusskogar.

Detsamma gör George Monbiot.

Och OECD finner att t.o.m. biobränslen påskyndar uppvärmningen.

Vandana Shiva varnar i Aftonbladet för falska klimatlösningar

Karta över sambandet mellan glesa städer och koldioxidutsläpp
.

Vattnet

Folket vann!
Vattenbolagen har dragit sig ur sydländerna