naturen | kulturen | staden | välfärden | offentligheten


... om kunskap, information, internet och kultur


 

Kulturallmänningar - kunskap, information, internet och annan kultur

Infrastruktur bör vara offentlig. Den viktigaste infrastrukturen över huvud taget är vår kunskap och vårt kulturarv. Språk, referensramar och vetande. När sådant monopoliseras i händerna på en elit ā la egyptiskt prästerskap skärps klyftan mellan över- och underhet samtidigt som utvecklingen fryses i ett allmänt klimat av revirhävdande. Tyvärr finns det risk att detta sker just nu, på grund av ökad användning av patent och copyright.

Privatisering av kunskapen
Sekelskiftet 2000 har verkligen sett det vi vant oss att betrakta som gemensamt natur- eller kulturarv styckas och inmutas.

Universiteten hämmar kunskapstillväxten
Copyright inom forskningen påminner betänkligt om katolska kyrkans eller sovjetiska kommunistpartiets bokcensur, anser författaren.

 

 

 


Upp igen
Till huvudsidan

Till Allmänningssidan

Länkar till externa webbplatser om kulturallmänningar

Kunskap

Joseph Stiglitz beskriver varför mer patent och copyright i första hand gynnar de redan rika

Detsamma beskriver också Andrew Brown

Lawrence Lessig beskriver hur copyrightfundamentalismen hotar att kväva hela vår kultur

Eva Hemmungs Wirtén beskriver hur nöjesindustrin lägger under sig kulturarvet

Meena Raman rapporterar från en konferens som beskriver varför patentsystemet skadar sydländerna

Mikael Nyberg beskriver hur patent på mediciner ledde till att man använde sådana som gav biverkningar istället för sådana som inte.

Föreningen för en fri informationsinfrastruktur värnar om att det inte ska gå att ta patent på annat än industriprodukter

Karl-Henrik Pettersson från Forum för småföretagsforskning ifrågasätter om copyright och patent behövs

Lawrence Lessigs hemsida

Creative Commons svenska webbplats. Creative Commons är ett slags publikvänligare copyright.

Ola Larsmo beskriver kortfattat vad striden om fri nedladdning av musik handlar om: Vad ska få flöda fritt?

Piraten är framstegets bästa vän säger Ola Larsmo.

Avskaffa patent på mediciner, föreslår Joseph Stiglitz

Nicklas Lundblad har läst några böcker om framtida konfliktpunker

Bevara Internet heter en kampanj för att skydda de digitala allmänningarna.

Kultur

Piratbyrån kämpar för rätten att dela med sig av musik och annan kultur
Piratbyrån tipsar bland annat om Brasiliens progressiva kulturpolitik som utgår från att majoriteten inte har råd att betala mediabolagens royaltykrav. Fler artiklar från Piratbyrån finns här.

Jurosam har listat en mängd debattinlägg om vad som bör vara offentligt och till för alla

Fritt musum samlar namn för fortsatt gratis tillträde.

Wu ming är en italiensk stiftelse för gerillakrig mot kulturella äganderätter

Allconsuming är en engelsk antikommersialistisk blogg

Jonathan Lethem: The ecstasy of influence är en vältalig argumentation för att det inte kan existera någon äganderätt till kulturen om den ska finnas alls.

Avskaffa upphovsrättslagen, menar den moderata riksdagsmannen Karl Sigfrid.

Copyriot bloggar om en kultur utan äganderätter.

Niklas Rådström förklarar varför kultur inte kan ses som en vara på marknaden
.