Allmänningar

Alternativ Stad har sedan 1969 drivit en kampanj för våra allmänningar. För allas lika tillgång, mot vissas rovdrift och inhängnadsförsök. Främst för staden som allmänning - men också för välfärden, kulturen, naturen och demokratin.

Alternativ Stad har skrivit och gett ut en bok om våra allmänningar.
Se ett utdrag ur texten (pdf)!

Boken innehåller stycken om alla aspekter av allmänningarna - staden, välfärden, kulturen, naturen och demokratin. Varför vi behöver allmänningar.
Samt tänkbara förklaringar av varför allmänningarna urholkas. Den finns även recenserad i bland annat Arbetaren (med svar från oss) och Internationalen.

Kan beställas via telefon (08/643 70 51).
Uppge namn, adress och artikel.
Eller mail
40 kr + porto ca 12 kr.

Naturallmänningar - luften, marken och vattnet
som privilegierade, främst höginkomsttagare i nordländerna, skövlar genom att sprida växthusgaser och annat elände i dem.

Kulturallmänningar - kunskap, information, internet och annan kultur
som riskerar att styckas upp med hjälp av copyright och patent.

Stadsallmänningar - gatorna, torgen, kollektivtrafiken och centrum
som riskerar att privatiseras eller samlas i händerna på en välbeställd övre medelklass - om de inte har spätts ut så mycket att de dött redan.

Sociala allmänningar - vård, omsorg, skola och annan offentlig infrastruktur
som inte bara delas ut till privatföretag utan också en offentlig byråkrati leker privatföretag med.

Politiska allmänningar - media, offentlighet och demokrati
som mediamegafoner och yrkespolitiker försöker lägga beslag på för egen räkning.

Vi vill ta tillbaka allmänningarna och lägga dem under demokratisk kontroll. Marknaden har sin plats, men det har också medborgarskapet och ömsesidigheten.Vårt bildgalleri
Visar Stockholms smultronställen respektive Stockholms skamfläckar.

Vår tidning
Läs mjv:s tidning om begreppet allmänningar (pdf)Ytterligare material om begreppet allmänningar

Ekonomipriset till Elinor Ostrom är en uppmuntran till oss allmänningsförsvarare
. Eller i alla fall en spark i häcken på dom som tror att bara privatisering gäller.

Gåvoekonomi
Ett sätt att styra de allmänningar som inte styrs av offentliga förvaltningar.

Vad är det för bra med allmänningar?
Åtminstone tre fördelar har vi hittat.

Allmäningarnas påstådda tragedi
Om en övervärderad teori.

Emot marknaden? Vi? Inte alls.
Vi bara tycker den har blivit för fet och måste maka åt sig till förmån för ett par andra misskända sätt att fördela resurser.

Att försvara allmänningarna
Hur nittonhundratalets försvar mot marknadsfundamentalismen sprack och kräver nya strategier.

När är marknaden fördärvlig
?
En diskussion bland post-autistiska ekonomer.

När överklassen urskiljer sig drabbar det alltid alla andra
för då finns det ingen makt bakom att hålla allmänningarna i gott skick.

Allmänningens två egenskaper

enligt Byggningabalken.

Ekonomerna överger marknadsfundamentalismen?

Håller de teoretiska bristerna på att bli pinsamma?

Rättskänslan slår vinstbegäret

och teorin om "economic man" är högst överdriven

Marknader kostar
En liten kortkurs om transaktionskostnader

Är Alternativ Stad en vänsterorganisation?

Med anledning av frågor från en del av publiken

Litteratur om allmänningar

Lista över litteratur om allmänningarna.

Upp igen
Till huvudsidan

Externa webbplatser om allmänningar:

Vad är allmänningar?
Den schweiziske miljöaktivisten Olivier de Marcellus funderar över hur självförvaltade allmänningar kan stärka de offentliga

Naomi Klein om motståndet mot bolagsglobaliseringen
vari kampen för allmänningar ses som minsta gemensamma nämnare

Nick Dyer-Witheford utvecklar temat om allmänningar som kärna i motståndet mot bolagsväldet.

Folkrörelser för allmänningar
och en mer utförlig version
Några exempel på allmänningsförsvar från www.folkrorelser.nu

Ekonomer om allmänningar
Den post-autistiska rörelsens webbplats - dvs ekonomer som inte tror att marknaden är gud. Här kan du prenumerera på deras e-tidskrift Pluralist Economics Review.

En annan marknadskritisk men långt ifrån vänsterradikal ekonomwebbplats är The Other Canon.

Exempel på kamp mot privatiseringarna, i Sydafrika
Anti-Privatisation Forum förenar townships i kamp för vatten och el.

Livsmedelsarbetarunionens upprop
mot frihandelsfundamentalismen i WTO till fördel för lokalsamhällenas rätt att själva ordna sina angelägenheter

Allmäningar ur ett teoretiskt perspektiv
Den brittiska webbtidskriften The Commoner

Amerikansk allmänningsdebatt
på bloggen On the commons

En norsk bok
om marknadsfundamentalismens fem feltänkanden anmäls i norska Dagbladet.

Apropå marknadsfundamentalism - ett bättre ord än nyliberalism - kommer man långt om man slår på detta ord eller på market fundamentalism på Google.

Ravi Kanbur: On obnoxious markets samt Debra Satz: Noxious markets är teoretiska artiklar om under vilka villkor marknader skapar perversa resultat.

Focusweb och Third World Network är de två ledande bevakarna av de globala köpmannaintressena och deras statliga eftersägare.

Yrsa Stenius förklarar det här med allmänningar på ett lättfattligt hundnära vis.

Anne-Marie Lindgren på LO förklarar varför allmänningar behövs.

Individualistiska perspektiv ansvariga för dagens dystra framtidsvyer, anser brittisk debatt.

Demokrati effektivare än både hierarki och marknad, enligt Bo Rothsteins referat av Elinor Ostroms forskning.

Marschen för tillgänglighet är en årlig demonstration för ett tillgängligare samhälle.

Att samarbeta lönar sig, anser Anders Sandberg, KTH, och hänvisar till spelteori.

George Monbiot ger en biologisk syn på marknadsfundamentalismen.

Privatisering av staten är en gammal idé säger Håkan Arvidsson men det funkade inte då heller.

Utvärdera bolagslekandet, säger två KTH-forskare.

The Corner House är ett engelskt forskningsinstitut som publicerar rapporter om miljö och rättvisa.

Lord Browne, BP:s chef, menar att marknader inte fungerar i offentlig verksamhet, vilket ger upphov till en längre förklarande artikel.