Litteratur om allmänningar

Temat allmänningar är inte alltför mycket beskrivet i den breda betydelse vi har gett det här. Lite litteratur finns i alla fall. Texter tillgängliga på internet finns på allmänningssidornas högerspalter.

Generellt

 • E.P.Thompson: Customs in common, Merlin 1991, är en klassiker som utgår från hur folk i England försvarade allmänningar mot inhägnande herrar under 16-1800-talen. Det finns en svensk utgåva av tre av kapitlen i Herremakt och folklig kultur, Författarförlaget 1983.
 • David Bollier: Silent theft, Routledge 2002, är en översikt över bolagens strävan att lägga under sig allmänningar, tyvärr uteslutande med amerikanska exempel
 • Karl Polanyi: Den stora omdaningen, Arkiv 1989. Klassikern om varför marknaden inte fungerade som allomfattande princip.
 • Elinor Ostrom: Allmänningen som samhällsinstitution: Arkiv 2009. En modern klassiker om hur allmänningar styrs, med exempel från hela världen.

Naturallmänningar

 • Vandana Shiva: Ecology and the politics of survival, Sage 1991. En grundbok om kampen mellan bolag och bönder om naturen kan ägas eller bara brukas.

Kulturallmänningar

 • Lawrence Lessig: Free culture, Penguin 2004, beskriver hur företagen invaderar kulturen för att lägga den under copyright. Återigen tyvärr bara amerikanska exempel.
 • Helle Porsdam (ed): Copyright and Other Fairytales, Edward Elgar, 2006, är ett samlingsverk om copyright med ungefär samma tendens.
 • William Patry: Moral panics and the copyright wars, Oxford University Press 2009 är en jurists angrepp på vad han kallar copyright-monopolisternas strypande av den tekniska utvecklingen med hjälp av osaklig skrämselpropaganda.
 • Copyme. Texter om kulturell frihet samlade av Piratbyrån, utgivna av Roh-nin 2008.

Stadsallmänningar

 • Jane Jacobs: Den amerikanska storstadens liv och förfall, Daidalos 2005. Klassikern om vad som gör att en stad fungerar som en allmänning, äntligen på svenska.
 • Jan Gehl: Livet mellem husene, Arkitektens forlag 1971 m.fl. upplagor. Jacobs i bilder, med nordiska exempel.

Sociala allmänningar

 • Göran Rosenberg: Plikten, profiten och konsten att vara människa, Bonnier 2004. Om varför vissa sociala relationer inte kan kommersialiseras utan att förstöras.

Politiska allmänningar

 • Neil Harvey: The Chiapas rebellion, Duke University Press 1998. Innehåller ett kapitel om att medborgerliga rättigheter bara kan upprätthållas av folk som kämpar för ett kollektivt mål.
 • Jan Wikund: Demokratins bärare, Roh-nin 2010. En allmän översikt över folkrörelser som politisk aktör genom historien.

Skicka in dina litteraturtips till oss!