naturen | kulturen | staden | välfärden | offentligheten


... om vård, omsorg, skola och annan offentlig infrastruktur


 

Sociala allmänningar - vård, omsorg, skola och annan offentlig infrastruktur

Samhällets infrastruktur. Sånt vi måste ha för att fungera, och som oftast kräver en stor administrativ apparat.
Det finns flera skäl till att sådant bör vara direkt medborgarstyrt och inte styras via en säljar-köpar-relation. Sånt som angår alla bör styras genom medborgarprocesser. Sånt som angår alla ska bestämmas genom en ständigt pågående diskussion där många deltar, inte genom en snabbt avklarad och promiskuös köp/säljhandling.

Alternativ Stad deltar i Gemensam Välfärd Stockholm! Delta du också!

Den som är sjuk kan inte köpslå. Skälet till att vård inte kan fungera enligt kommersiella principer är att relationerna i den är så extremt ojämlika.

New Public Management - när det offentliga låtsas vara bolag så blir det ekonomer och jurister som tar makten.

Vem får Svarte Petter? En artikel ur MJV:s tidning Är allting till salu om hur konkurrensutsatta förvaltningar försöker bli av med besvärliga "kunder" dvs medborgare.

Kollektivtrafik för bilistens behov
Det är genialt att åka tillsammans - säger SL i sina annonser. Alternativ Stad har verkligen försökt vara geniala och visar i en skrift hur kollektivtrafiken skulle kunna bli så bra att den t.o.m. lockar bilister.

Privata skolor motverkar folkbildningen
Ju mer privata skolor, desto sämre skolresultat säger PISA-undersökningarna. Men varför är det så?

Nolltaxa och bättre kollektivtrafik går ihop
Åtminstone tekniskt - men är det möjligt politiskt?

Välfärden som moralisk ekonomi
Vad har privatiseringsivrarna för rätt att förstöra vårt samhälle, undrar författaren och tar avstamp i akademisk diskussion om moralisk ekonomi.

Man kan gå runt ansvarsflykten - dvs myndigheters eviga förmåga att skylla på varandra och därmed undgå ansvar.

Välfärdsstaten kräver demokratisk mobilisering för att överleva - annars stjäl byråkratierna vad de kommer över och kallar det privatisering.

Fusket fungerar åt båda hållen
Lurar de enskilda till sig mer från f- och a-kassa än dessa kassor lurar till sig från de enskilda? Ja, ingen vet.

Sluta upp med vinstjakten i det offentliga
Vattenfalls härdsmälta är bara ett exempel på hur lönsamhetstänket i den offentliga sektorn får gå ut över kärnverksamheten.

 


Upp igen
Till huvudsidan

Till Allmänningssidan

Länkar till externa webbplatser om sociala allmänningar

Kommunal service

Gemensam välfärd

Storstad är en socialpolitisk blogg driven av Maria Lindgren Åsbrink

Arnold Relman beskriver hur kommersiell vård föredrar dyra specialbehandlingar och struntar i sånt som är billigt, åtminstone i USA(pdf)

Vi har låtit intala oss att vinstdrivna företag kan ge oss mer och bättre vård för mindre pengar. Det kan de inte, säger Göran Rosenberg. Samt i den här.

Resultatet av vinstdriven vård är en försvagning av primärvården (som kostar minst) och en fortgående förstärkning av specialistvården (som kostar mest), säger Göran Rosenberg i den här artikeln.

Socialdemokraterna i Stockholms län har presenterat en rapport om vad privatisering av akutsjukvården skulle leda till.

Socialstyrelsen har i sin rapport Konkurrensutsättning inom äldrevården (stor pdf) visat att det blir lika dyrt oavsett om omsorgen är privat eller offentlig.

Göran Dahlgren: Offentlig eller privat sjukvård är en empirisk undersökning av vad som händer då sjukvården privatiseras.

Göran Dahlgren: Kunskapsbaserad sjukvårdspolitik är en kortversion.

Trettisex sekunder får det ta att städa en sjukhustoalett - men övre medelklassen får fyra timmars privat städhjälp subventionerad av staten enligt Inga-Lisa Sangregorios artikel.

Privatiseringarnas pris av Klas Rönnbäck konstaterar att kvaliteten vid privatiseringar blir lite sämre och att kostnaderna blir lite högre.

Offentlighet är bäst för mormor, säger Anders R Olsson.

Norska modellkommuner - ett program för demokratisering av välfärdstjänsterna istället för privatisering - beskrivs av For Velferdsstaten och av norska kommundepartementet.

Två finländska forskare konstaterar att offentligt garanterad säkerhet är bra för produktiviteten.

Bo Rothstein konstaterar att välfärdsstaten lönar sig ekonomiskt och frågar varför nyliberala ideologer så länge kunde påstå motsatsen utan belägg.

Oxfam slår återigen hål på myten att privat sjukvård är effektivare än offentlig.

Socialmedicinsk tidskrift gör en bred översikt över utvecklingen i Sverige.

Infrastruktur allmänt

Vänsterpartiet har i sin rapport Privatiseringens pris försökt beräkna vad privatiseringarna i Stockholm har kostat skatte- och avgiftsbetalarna. Egentligen behöver man bara säga "Fortum" men det finns mycket mer.

Folket vann!
Vattenbolagen har dragit sig ur sydländerna

Utveckling eller avveckling är Lars Igelands undersökning av hur avregleringen av tågtrafiken till Norrland har lett till försämringar för alla utom Connex (pdf).

Kommunalarbetaren skriver om Florian Opitz film The big sellout. Filmen har också en egen webbplats.

Ta tillbaka demokratin heter en genomgång av privatiseringarnas effekter från Arbetarrörelsens tankesmedja.

Skrota premiepensionssystemet, skriver sex ekonomer.

När elen kommersialiserades. Ola Larsmo recenserar en bok. Och här finns en avhandling som visar att konsumenten är maktlös.

Marie Demker förklarar varför marknaden inte kan ta hand om kommunikationer.