Vanliga broar, inte förbifartsleder

Sex år efter Dennispaketets ärelösa slut talar myndigheterna fortfarande om nya trafikleder, inte minst mellan nord och syd. Och det ska villigt erkännas att de kan peka på vissa behov.

Egentligen är det absurt att det inte finns någon fast förbindelse över Mälaren mellan Essingen och Strängnäs. Inte minst för att det packar samman all nord-sydgående trafik på Essingeleden och gör det omöjligt att använda detta fantastiska läge till något annat än biltrafik.
Så gärna några fler broar.

Men det finns ingen som helst anledning att bygga särskilda apartheidvägar speciellt för bilister. Vi är många som inte har bil och vi blir alltfler som inte ens har körkort (hälften av alla storstockholmare mellan 18 och 30 har inte körkort, och fler lär det bli). Det finns alltså inget skäl att lägga resurser på att öka kapaciteten uteslutande för resten, med stora feta leder för trafik i 90 km/h.
Ett minimikrav är att nya förbindelser över Mälaren och Saltsjön blir vanliga broar tillgängliga för alla, ungefär som Västerbron, med trottoarer och cykelbanor och gärna spårvägar, väl integrerade med lokalvägnäten på båda sidor om sjön.
Motorleder av det slag myndigheterna vill ha är mer av barriärer än av förbindelselänkar. De segregerar stadsdel från stadsdel, de segregerar bilister från icke-bilister, och de bidrar till den utglesning av Stockholm som försvårar alla kommunikationer och binder upp oss ännu mer vid beroendet av billig olja.

En speciell fördel med fler broar vore att man då kunde göra nåt bättre med Essingeleden än den motbjudande barriär av betong, avgaser och tusenkilosprojektiler som den är nu. Man skulle kunna göra om Essingeleden till Essingeavenyn, bygga hus på båda sidor och plantera träd och dra tvärgator, dra en ny tunnelbanelinje längs med, och göra den till Stockholms nya affärscentrum.
Runt det hela kan man också bygga ett par innerstadsdelar för tillsammans minst 100.000 människor och motivera en Storgata av det här slaget. Det finns nämligen ett nästan omättligt behov av mer innerstad. Det kan inte tillgodoses inom de gamla tullarna, men det finns mer än gott om plats strax utanför.
Sen kan man fortsätta med alla de andra högkapacitetsleder som tar upp plats i stan helt i onödan. Gör om dom till gator! Tvinga bilisterna att anpassa sig till stadens villkor och köra långsamt! Och skapa samtidigt massor av central mark att bygga på!

Fantasilösheten från myndighetshåll är total. Allt dom kan tänka på är fler motorleder av sextitalssnitt. För dom är det fordismens modernitet som fortfarande gäller, en generation efter att den dog. Ska dom aldrig lära sig att oljebrist, atmosfärförändringar och efterfrågan på stadsliv ställer krav på helt andra sorts visioner för Stockholm?

Jan W

I Montreal lägger dom ner motorvägar och gör avenyer av dem.


Till Stadsallmänningar