Hållbart Stockholm

Läs mer om Alternativ Stads bok Hållbart Stockholm, 80 sidor förslag till hur Stockholm ska klara att bidra till rädda världen

Som vi alla har läst och hört håller jordens klimat på att löpa amok.

Det kan innebära att vi snart har ett regnigt, sydengelskt klimat i Sverige. Men framför allt kan det innebära att världens jordbruk råkar i hopplös förvirring och den globala matproduktionen kraschar. Med följder för försörjningen och den politiska stabiliteten världen över. Samt, givetvis, att ett okänt antal miljoner helt enkelt svälter ihjäl.

Räkna alltså med flyktingar i framtiden, som får dagens flyktingproblem att te sig som en struntsak.

Givetvis kan vi inte göra som regeringen - luta oss tillbaka och hoppas att nån annan fixar saken. Genom att gå före med ett hållbart Stockholm kan vi göra inte bara vår andel utan också inspirera en hel värld att se till att den globala uppvärmningen inte äger rum.

Läs mer:
Vad är hållbart miljöutrymme?
Kortfakta om den globala uppvärmningen.
Varifrån kommer koldioxiden?
Varför är det orealistiskt att ersätta olja med biobränslen?
Varför är det orealistiskt att ersätta olja med några som helst andra bränslen?
Oljan håller på att ta slut

Plocka ner vår masstidning Heta Nyheter!
Läs också gärna SvD:s tips.

Det hållbara Stockholm
Ett hållbart Stockholm är ett Stockholm där vi lever inom vårt miljöutrymme. I första hand innebär det att de som roffar mest får maka åt sig -- det hållbara Stockholm är en mer jämlik stad än dagens.
Det är också en mer demokratisk stad. För det är bara när majoriteten håller den elitistiska överklassen i schack som vi kan inrikta oss på majoritetens behov istället för fåtalets lyxkonsumtion.
Men framför allt är det hållbara Stockholm en stad där vi lever lika gott som nu med mindre förbrukning och framför allt mindre transporter och färre bilar.
Läs mer om det hållbara Stockholm!
Läs mer om våra alternativa planer för Stockholm!
Läs också våra sidor om stadsallmänningar!

Läs mer:
Det är höginkomsttagarna som fördärvar miljön.
De flesta är mer intresserade av jämlikhet än av att ha mer.
Alternativ Stads förslag till en kollektivtrafik som t.o.m. tillfredsställer bilistens behov.
Alternativ Stads inbjudan till LO Stockholm (word) med anledning av deras krav på "kraftfulla initiativ" för att möta klimatkrisen.

Stoppa motorvägsplanerna
Det för närvarande mest destruktiva hotet mot ett hållbart Stockholm är givetvis stockholmspolitikernas och regeringens motorvägsplaner.
Läs mer om motorvägsplanerna här!


Fler artiklar om ett hållbart Stockholm:

Sextitalets misstag upprepas i Kungens Kurva. Kan inte Huddingepolitikerna lära sig av City att ensidiga kontorsstadsdelar inte fungerar?

Unga ointresserade av bilar. Nu har under hälften av stockholmare mellan 18 och 30 körkort. Förbifarten är farfars projekt.

Lugnare Medis utan bilar. Polisen har upptäckt att bilismen i sig lockar till aggressivt beteende.

Kärnkraft räcker inte för att ersätta oljan. Då skulle vi behöva bygga 200 reaktorer om året, och resultatet av det skulle bara bli att uranet tog slut på ett par år.

Den ena villan värre än den andra. Om socialdemokraternas nya förslag att skattesubventionera villaboende.

Är kulturklassning av byggnader ett rimligt skydd? Nej, det finns viktigare saker att spara hus för än att de är kulturhistoriskt värdefulla.

Är det bra att Stockholm växer? Både ja och nej - men gillar man det inte kan det bara påverkas från utflyttningsorterna.

Stadens syfte är att minimera avstånd. Den glesa förortsstaden är en logistisk och ekonomisk mardröm

Alternativ Stads kollektivtrafikplan publiceras i Fria Tidningen
åtminstone i sammanfattning

Spårvägar är inte tillräckligt bra
Det går inte tillräckligt fort för att locka bilister, och minskar därför inte biltrafiken.

Alternativ Stad kritiserar Regional Utveckling för Stockholmsregionen, RUFS
Målen är oftast utmärkta men medlen är helt åt skogen.

Alternativ Stad protesterar mot SL:s boskapsvagnar
Bygg fler t-banelinjer istället - de senaste var tjugo år sen

Remissvar på förslag till plan för Norra Stationsområdet (word)
För glest och för litet tycker Alternativ Stad. Innerstan behöver fördubblas.

Bekämpa polariseringen av Stockhlm
Mer innerstad behövs, både för att minska marknadspriserna där och för att förkorta avstånden.

Cederschiöld löser inga problem men förvärrar många
- inte minst klimatet. Låt stockholmarna vara med, säger iställdet detta pressmeddelande.

Det finns alternativ till Cederschiöldpaketet

- två Alternativ Stadmedlemmar presenterar ett av dom.

Bromma flygfält är livsfarligt
Lägg ner eländet och bygg bostäder.

Öppet brev till riksdagens ledamöter

om beslutet om trängselpengarna till motorvägar (Läs också Aftonbladets version här!).

Regeringens bakvända klimatpolitik
Ingen vet om rabatten för miljöbilar leder till minskade utsläpp eller bara till att familjer skaffar en andrabil.

Reinfeldt, klimatet och exploateringslederna
.
Alliansen lovade i sitt program att inte bidra till att öka utsläppen av växthusgaser - men ändå vill de bygga motorvägar. Kan vi ta något dom säger på allvar, undrar skribenten.

Alternativ Stads brev till miljöministern
.
om regeringens klimatfientliga behandling av trafikpolitiken i Stockholm.

Alternativ Stads remissvar till Vägverket om Österleden
.

Upp igen

Externa webbplatser om motorleder och trängselavgifter:


Externa länkar om den globala uppvärmningen, såväl svenska som internationella. Klimatfakta heter den webbplats som vi särskilt vill rekommendera.

Hållbara städer är ett populärt forskningsprojekt. Webbplatser finns på Sustainable cities, International Center for Sustainable Cities, Sustainable Cities Research Institute, m.fl, m.fl.

Boverket har också tänkt omkring hållbara städer.

World car free
En samlingspunkt för det globala motståndet mot massbilismen

Ny urbanism är en strömning som vill skapa städer som är nåbara till fots.