Reinfeldt, klimatet och exploateringslederna


I förra veckan gav Regeringsrätten klartecken för Norra länken. Detta fick mig att ta fram Fredrik Reinfeldts regeringsdeklaration - avgiven innan alla ännu insett vidden av det mycket allvarliga klimathot vi har att hantera. Om vi skall tro regeringsförklaringen kunde regeringen inte ens i början av oktober förra året tänka sig att tillåta byggandet av nya växthusgasalstrande motorvägar som Norra länken, Österleden oc Exploateringsled Väst (även känd som Förbifarten).

Första citatet står på sidan 12:

"EU har ett viktigt uppdrag i att åstadkomma ett energisystem som minskar koldioxidutsläppen och hejdar växthuseffekten. Sverige skall driva på för att tydliga mål för att minska användningen av fossil energi sätts upp inom EU, och AKTIVT bidra till att de gemensamma mål som EU ställer upp nås."

Det här måste givetvis innebära att Sverige inte AKTIVT skall verka för att utsläppen ÖKAR - vilket vi alla (möjligen med undantag av Reinfeldt?) VET att de gör med nya vägar!

Det andra citatet finns på sidan 14:

"En hållbar utveckling skall säkras. Naturens rikedomar skall brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i balans till våra barn och barnbarn."

Eftersom den globala uppvärmningen, orsakad av våra koldioxidutsläpp, redan leder till storskalig artutrotning och ekosystemkollaps, är ökade utsläpp oförenliga med en värld i balans. Redan med den temperaturökning som EU satt som mål, d.v.s. TVÅ grader, riskerar en fjärdedel av alla arter att utrotas. Skulle uppvärmningen bli SEX grader, vilket IPCC ser som fullt möjligt om vi fortsätter som hittills, bör vi räkna med att omkring NITTIO procent av alla arter utrotas.

Detta har inträffat en gång tidigare, nämligen i slutet av Permperioden för 250 miljoner år sedan. Det som startade kollapsen den gången anses vara omfattande koldioxidutsläpp, orsakade av vulkanutbrott. Den resulterande uppvärmningen fick till följd att stora mängder av växthusgasen metan släpptes fria i atmosfären, vilket satte igång en ond spiral av stigande temperaturer. Den gången tog det livet hundra miljoner år att återhämta sig till den tidigare nivån.

Såvitt jag kan se finns det bara två möjligheter:

ANTINGEN menar Reinfeldt allvar med sin regeringsförklaring; i så fall måste omedelbart all planering för lederna upphöra

ELLER också är skrivningarna om klimatet bara tomt prat. I detta fall bör varje förnuftig människa utgå från att INGEN del av regeringsförklaringen bör tas på allvar.

Vi är många som med spänning inväntar facit.

Claes Trygger