Skyll inte på mig, jag kör miljöbil!


I framtiden skall våra bilar köras på förnyelsebara bränslen som vi kan odla inom landet och där koldioxiden fångas upp av grödorna i ett naturligt kretslopp. Så beskrivs ofta miljöbilar och miljöbränslen av entusiasterna.

Problemet är att det inte finns något i sinnevärlden som tillnärmelsevis liknar denna beskrivning.

De huvudalternativ som man för närvarande satsar på är etanol.
Den som produceras från sockerrör i Brasilien räcker inte långt.
I USA satsar man därför på etanol baserad på majs.
I Sverige vill Agroetanol kraftigt bygga ut fabriken i Norrköping som använder vete som råvara.

Det går åt ungefär 2,5 kilo spannmål för att tillverka en liter etanol.
Alla steg i tillverkningen kräver energi: naturgas till konstgödsel, olja till jordbruksmaskiner och transporter, kol till destillation.

Hur mycket fossil energi som krävs och hur mycket växthusgaser som släpps ut i dessa processer har studerats av olika forskare i USA med varierande slutsatser.
Men man måste tillgodräkna sig energiinnehållet i de biprodukter som uppstår för att processen skall ge ett energiöverskott. Minskningen av växthusgaser jämfört med att använda fossilbränslena direkt är blygsam, i trakten av 10 procent.
En jämförelse med svenska källor kan du hitta här.

Varför gör man då detta ? En förklaring är att man kan dryga ut den sinande oljan och använda kol i vissa produktionsled, tex. vid destillationen. USA har mycket stora koltillgångar och genom att börja tulla på dom gör man sig mindre beroende av oljeproducerande länder.
Men man ökar de totala koldioxidutsläppen mer än om enbart olja används.
Köparna tror att den etanol dom tankar är ett förnybart miljövänligt bränsle.

Tillverkning av biobränslen från spannmål konkurrerar dessutom ut matproduktion från den värdefulla jordbruksmarken. Det ökande intresset i USA för majsbaserad etnol kommer att höja priserna på det spannmål som USA traditionellt har exporterat.

Det är svårt att förstå vidden av den energikonsumtion som oljan har möjliggjort speciellt efter andra världskriget. Vi skulle behöva tre gånger Sveriges åkerareal för att ersätta dagens oljeförbrukning med vetebaserad etanol. Alternativt skulle nästan hela skogstillväxten krävas om vi utgår från skogsråvara. För Europa som helhet ser siffrorna än värre ut.

Slutsatsen blir att vi bara kan ersätta en liten del av vår oljekonsumtion med bioenergi, även om andra generationens biobränslen (baserade på cellulosa) skulle bli dubbelt så energieffektiva som dagens. Att bygga om främst transportapparaten för kraftigt minskad bränsletillgång måste påbörjas snarast, det tar decennier.
Då har nya motorvägar ingen plats på dagordningen.

 

- Ytterligare en text om detta finns här.
- Växtfysiologen Mats Andersson, Köpenhamns universitet, reder ut begreppen
- MIT bekräftar att biobränsle är ett fossilt bränsle
- DN-artikel Etanol inte hållbart
- EU bekräftar att det inte finns plats i Europa att odla biobränslen
- Eco-world - vad det nu är - anser att det behövs fem jordklot för att ersätta olja med biobränslen
- Utah University konstaterar att en liter bensin motsvarar 26 ton biomassa
- Den svenska webbplatsen Perma har en del artiklar om biobränslen, den kommande oljekrisen etc
- OECD finner att biobränslen t.o.m. kan påskynda uppvärmningen
- Även Forskning och Framsteg sällar sig till etanolkritikerna
- Veckans Affärer synar biobränslebluffen
- George Monbiot sammanfattar en massa rapporter om biobränslenas futiliteter