Bromma flygfält är livsfarligt

Det förvånar inte ett dugg att stadshusmajoriteten för hemliga förhandlingar om att utsträcka Bromma flygfälts existens till 2030. För den är uppvärmningshotet kanske verkligt men betyder inget i jämförelse med övre medelklassens bekvämlighet.

Flyg står för en jämförelsevis liten del av koldioxidutsläppen - ca 10% i mycket runda slängar. Men det är den andel som ökar snabbast.

Det är också en särskilt farlig typ av koldioxidutsläpp. Eftersom den släpps ut så högt upp får den större växthuseffekt än bil-, uppvärmnings- och fabriksutsläpp. Två eller tre gånger så stor.

Dessutom är det en typ av utsläpp som så extremt få har glädje av. I princip är det den globala överklassen, eller den rika världens övre medelklass, som använder flyg.

Även inom denna är förstås nyttan extremt snedfördelad. De flesta av oss kanske flyger en gång om året. Detta ska jämföras med de riktiga höjdarna som rutinmässigt flyger till London för shopping när de inte åker till stugan i Spanien eller till affärsbekantingar i Göteborg och New York en gång varannan vecka.

Det finns alltså ingen anledning att behålla Bromma som flygfält. Det handlar bara om att bevara privilegier för ett fåtal som är livsfarliga för oss andra.

Bromma flygfält kan användas bättre. Det är ett område stort som halva Kungsholmen och borde kunna rymma 50.000 invånare. Stadens myndigheter påstår att det är så svårt att bygga bostäder för att det inte finns ledig mark - men här finns alltså massor rakt under näsan på dom.

Bokstavligen. Stockholms makthavare hör till dem som flyger mest.

Jan W

Läs George Monbiots artikel om flygningens fasligheter.

Läs Klimax' sida om flyget. Där finns också många goda länkar till andra flygartiklar.

Läs Naturskyddsföreningens sida om flyget. Och deras förslag till Bromma efter flyget.