Kampanjen Hållbar Stad

Städerna växer så det knakar - i Syd som i Nord, i Öst som i Väst. I många börjar problemen redan bli oöverstigliga, i andra hopar sig svårigheterna att klara utvecklingen till ekologisk, social och politisk hållbarhet. Inte minst klimatfrågan ligger som en slagskugga över städerna.

Miljöförbundet Jordens Vänner har beslutat starta kampanjen Hållbar Stad. I första hand kring hur det ser ut i svenska städer men också med blicken öppen för förhållandena runtom i världen. Hur ska vi ställa om till en trafik, ett boende, ett arbetsliv, en livsmedelsförsörjning, en fysisk miljö m.m. som är hållbar på sikt? Hur ska staden organiseras politiskt och socialt för att uppmuntra mångas deltagande och förhindra segregation och utslagning?

Som den största lokalgruppen inom MJV är Alternativ Stad viktigt för att med Stockholm som utgångspunkt göra kampanjen till en viktig hävstång för att vända den nuvarande, allt annat än hållbara, stadsutvecklingen.
Alternativ Stad-skriften “Ett hållbart Stockholm” som kom för några år sen kan vara en grund att bygga vidare på. Liksom skriften “Kollektivtrafik för bilistens behov” som har gott om idéer om radikala tag för trafikförnyelse som gör nya motorleder helt onödiga. Och vi kan gå i bräschen för en tätare stad med blandade verksamheter, levande gator, attraktiva offentliga rum och andra urbana kvaliteter - ett ställe där också motkulturer kan frodas!

Hur ska vi jobba? Aktioner, demonstrationer, seminarier? Var finns konfliktytorna mot politiska och ekonomiska makthavare? Hur ställer vi krav som tvingar fram reaktioner från dem?

Kom med från början med din fantasi, kreativitet och vilja till förändring!

Är du intresserad? Ta kontakt med Göran Folin. Tel: 601 94 14. E-post: goran.folin@telia.com.