Hur tänker dom i regeringen?

 

14.6.07

Idag, medan hela världen talar om den annalkande globala uppvärmningen, avser riksdagen att på regeringens förslag besluta att trängselavgifterna i Stockholm ska användas till motorvägsbyggen och på detta sätt underlätta ännu mer koldioxid i atmosfären.

Regeringen är mycket medveten om problemet, försäkrar sakkunnige Hannes Borg på miljödepartementet. Men man måste ju tillgodose näringslivets krav på infrastruktur. Därför måste man bygga Förbifart Stockholm och andra motorvägar.
Visserligen ökar det utsläppen, men det får man fixa på något annat vis, till exempel med att gynna biobränslen.
Fast detta är dubbelt fel.

För det första är det inte näringslivet som efterfrågar Förbifart Stockholm, utan politikerna i Stockholms kranskommuner.
Förbifart Stockholm kom ursprungligen till för att underlätta nyexploatering i Stockholms yttre förorter, dvs för att underlätta utglesning. Det kan man läsa i Regionplan 2000. Visserligen vill stockholmarna helst bo centralt, och visserligen är stadsutglesning rena döden för atmosfären - amerikanarnas höga utsläppssiffror beror främst på deras glesa städer. Men Reinfeldt har lovat sina partikolleger i de yttre förorterna att de ska få kompensation för trängselavgifterna. Och då kan klimatet flyga och fara.
För det andra är det omöjligt att driva dagens biltrafik med biobränslen.

- Att påstå att man kan ersätta oljan med biobränslen är att slå dunster i ögonen på folk, säger Torbjörn Rydberg vid Ultuna lantbruksuniversitet.
Ultuna har publicerat en skrift, Efter oljetoppen, där man visar att det behövs tre gånger Sveriges jordbruksmark för att producera de biobränslen vi skulle behöva. Alternativt kunde man använda all skogsmark. I global skala blir det förstås omöjligt - vad ska vi då äta?
Det hela beror på att biobränslen har så dåligt energiinnehåll. De biobränslen man gör idag tillverkas med stora tillsatser av fossila bränslen i form av konstgödning, pesticider, råvarutransporter och produktion. För amerikanarna är biobränslen mest ett sätt att komma undan opålitliga oljeländer genom att elda bilar med kol. Särskilt mycket mindre koldioxidutsläpp blir det inte, man räknar med att spara runt 10 procent.
Detta kallas, med en fräck överdrift, för "miljöbilar".

I Sverige släpper vi ut ungefär 6 ton koldioxid per person och år (rika släpper ut mer, fattiga släpper ut mindre). Ungefär 40% kommer från bilar. Därtill kommer koldioxid som släpps ut på andra håll i världen för att producera sånt som konsumeras här.
Vi måste ner till 1 ton per person för att klimatet ska stabiliseras. Hur tänker regeringen klara det om den först tänker öka biltrafiken?
Sakkunnige Hannes Borg på miljödepartementet bekräftar med en suck att regeringen inte har en aning. Inga beräkningar finns av vad som behövs. Inga beräkningar finns av hur långt biobränslen räcker.
Man hoppas bara att det nog ska gå på nåt sätt. Går det så går det.
Kan vi acceptera en regering som beslutar om såna jätteinversteringar på så lösa boliner?

PS. Beslutet sköts upp till den 20.6.