Öppet brev till riksdagens ledamöter inför omröstningen om trängselskatten

Med inriktningen på att trängselskatten ska gå till en forcerad utbyggnad av nya stadsmotorvägar sänder ni en tydlig signal till stockholmarna, svenskarna och världen i övrigt: Oroa er gärna för klimathotet men vänta er inte att vi i riksdagsmajoriteten bryr oss! Byt gärna glödlampor om ni vill, men vänta er inte att vi ska bidra med åtgärder som gör skillnad.

Vägverket beräknar att den sexfiliga Förbifarten leder till starkt ökad bilism och en påspädning med koldioxid på 140 000 ton per år. Det så kallade kombinationsalternativet, som innebär en satsning på kollektivtrafik och utbyggnad av vägnätet är mycket billigare och kan snabbare lösa framkomlighetsproblemen - och minskar koldioxidutsläppen med 160 000 ton. En skillnad på 300 000 ton således. Förbifarten ökar också utsläppen av partiklar avsevärt.

Under förra årets trängselförsök flockades trafikplanerare från hela världen i Stockholm, påtagligt imponerade av den målmedvetna satsningen på att lösa både akuta och långsiktiga trafikproblem genom en överföring av bilresor till kollektivtrafiken. Det kunde ha blivit ett trumfort för Fredrik Reinfeldt och Andreas Carlgren under deras klimatdiskussioner med makthavare ute i världen. Nu missas det tillfället sorgfälligt.

På många områden har den svenska klimat- och miljöpolitiken varit framsynt och framgångsrik. Sorgebarnet är trafiken, som svarar för 40 procent av de totala koldioxidutsläppen i landet. I storstäderna är det enklast att göra något åt detta genom att förutsättningarna för kollektivt resande är störst där. Signalen från er till oss alla är att vi inte kan vänta oss de rejäla tag i klimatfrågan som så väl behövs. I rask takt håller ni på att förskingra det kapital av relativt framsynt miljö- och klimatpolitik Sverige haft alltsedan FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972. Det har varken vi eller världen råd med.

Alternativ Stad/Miljöförbundet Jordens Vänner i Stockholm

post alt.stad@telia.com, telefon 08-643 70 51, säkrast vardagar 13-15.