Det är höginkomsttagarna som fördärvar miljön

Ju högre inkomst desto troligare att man sprider en massa koldioxid omkring sig - genom att ha stora bostäder, fritidshus och bilar och genom att flyga mycket.

Klas Rönnbäck har räknat på fyra typhushåll och kan visa dramatiska skillnader. Hans höginkomsttagare bidrar sju gånger så mycket till klimatkrisen som hans låginkomsttagare.
Men som familj 3 visar går det att leva ganska flott och ändå resurssnålt om man satsar på det. Vårt mål är givetvis att det ska göras möjligt för alla.

Familj 1: 76.000/mån
Två personer i villa 140 kvm, sommarstuga, två bilar, åker bil till jobbet, tre semesterresor med flyg per år, gillar exotisk mat
Släpper ut 11.800 kg CO2 per person och år

Familj 2: 41.000/mån
Två vuxna och två barn i villa 120 kvm, del i sommarstuga, en bil, charterresa vartannat år, dessemellan bilsemester
Släpper ut 4.125 kg CO2 per person och år

Familj 3: 42.000/mån
Två vuxna och ett barn i ekologiskt radhus 95 kvm, del i bilpool, åker kollektivt till jobbet, cykelsemester
Släpper ut 1.033 kg CO2 per person och år

Familj 4: 16.000/mån
En vuxen och två barn i lägenhet 70 kvm, ingen bil, semesterresa med tåg till släkting
Släpper ut 1.600 kg CO2 per person och år

1.000-1.500 kg CO2 per person och år är vad jorden klarar av att ta hand om.