Hela stan-häftets innehåll:

  • Stockholm är inne i en söndringsprocess där de välbeställda blir starkare och starkare på majoritetens bekostnad. De blir ännu starkare genom att lägga beslag på de centralaste och mest synliga delarna av Stockholm.
  • Utveckingen styrs av marknader. Det är attraktivt att bo centralt och om det finns för lite av det går priserna upp.
  • Skälet till att det har blivit så här är att byråkrater har styrt under hela tiden sen 1930, och de har inte varit intresserade av vad folk egentligen har velat ha. För att få en ändring måste folkrörelser mobiliseras.
  • Alla måste ha samma rätt till de mest attraktiva delarna av Stockholm.
    Och samma rätt att ta del av hela Stockholm. Snuttifieringen av Stockholm i grannskapsenheter med ingenmansland omkring leder bara till mer segregation.
  • Det behövs en strukturförändring i Stockholm, med mycket mer centrum, mycket mer centrala delar. Det kan uppnås genom att den nuvarande innerstan blir större och genom att man skapar ny innerstad i goda kommunikationslägen typ Älvsjö och Sundbyberg.

Häftet kan köpas för 12 kr.