Årstafältsförslagen uppnår inte målet

Sju förslag för ny stad på Årstafältet har passerat nålsögat och presenteras av Stockholms stad som finalister i stadens Årstafältstävling.

Bakgrunden var som bekant att skapa mer riktig stad i Stockholm och binda ihop Årsta och Östberga.

Sett utifrån dessa mål kan man säga att finalisterna har lyckas ganska dåligt. En del gör det visserligen bättre, andra sämre, men alla missar målet. Felen med alla är två:

1. Förslagen är begränsade till själva Årstafältet, och kringliggande områden påverkas inte alls. Detta är tävlingsreglernas fel och inte nödvändigtvis arkitektkontorens. Men dessa borde ha protesterat. Det går inte att skapa ny stad i form av nya småenklaver utanför staden, det blir ofrånkomligen förorter. Vad som skulle ha behövts är en plan för hela Söder om Söder som tar sikte på successiv förtätning och urbanisering av hela området (gärna med själva fältet som stadspark). Se mer i Alternativ Stads och Yimbys kommentar när tävlingen utlystes.

2. Förslagen nöjer sig inte med en stadsplan utan tar sig orådet att diktera i detalj vilka byggnader som ska stå där. Det blir ofrånkomligen ensidigt och tråkigt eftersom ingen arkitektbyrå i världen kan förutse alla behov. Riktig stad uppkommer när det finns en stadsplan som alla tänkbara aktörer kan fylla i efter sina olika behov. Först då skapas den mångfald och flexibilitet som kännetecknar en stad.

Inom ramen för dessa tillkortakommanden finns det förstås kvalitetsskillnader.

Närmast det uttalade målet kommer Maximus, som i alla fall lyckas "binda ihop", genom att lägga ut stadsliknande gator mellan Årsta och Östberga. Dessa gators fortsättning är det dock sämre med. Och även detta förslag dikterar exakt hur husen ska se ut i förslaget och vad de ska användas till.

Längst ifrån kommer Årsta händer som helt sonika slänger dit ytterligare en gammaldags gles förortsenklav, och sen ger denna miljöfientliga idé en lite miljövänlig touche genom att föreskriva att det ska odlas ekologiskt på Årstafältet (som om någon kunde bestämma det, utom den trädgårdsentreprenör som faktiskt gör det).

Alternativ Stad har ett förslag med helt annan utgångspunkt [pdf], som om det genomfördes skulle tillgodose idétävlingens intentioner: mer täthet, mer stråk och mer stad. Vi ser därför fram emot Stadsbyggnadskontorets prispengar, som kan sättas in på vårt pg 70 86 45-7.