Tidigare publikationer och Årsberättelser

 

Böcker beställes via mejl: kansli@alternativstad.nu.
Uppge namn, adress och artikel.

   

Tidigare publikationer

Årsberättelser

Hela Stan (från -84)
(12 kronor + Porto)
Att Nå Segrar (från -82)
(12 kronor + Porto)
Den Gröna Staden (från -04)
(150 kr + Porto)

Årsberättelse: 1998
Årsberättelse: 1999
Årsberättelse: 2000
Årsberättelse: 2001
Årsberättelse: 2002
Årsberättelse: 2003
Årsberättelse: 2004
Årsberättelse: 2005
Årsberättelse: 2007
Årsberättelse: 2009
Årsberättelse: 2010
Årsberättelse: 2011
Årsberättelse: 2012Hela Stan
Detta häfte sammanfattar erfarenheterna från Hela Stan-gruppens
arbete 1982-1984. Hela Stan-gruppen bildades på Alternativ Stads initiativ för att arrrangera en idétävling om segregationen i Stockholm, tillsammans med Stockholmstidningen. Särskilt intresserade var vi av segregationen mellan innerstad och förort, där innerstan mer och mer tas över av övre medelklassen. Juryn bestående av personer från Alternativ Stad, Hyresgästföreningen, Byggnadsarbetarförbundet och Kommunalarbetarförbundet samt Stockholmstidningen samt en forskare kom enhälligt fram till att premiera två förslag som byggde på att det måste byggas mer innerstad i Stockholm för att ingen ska behöva trängas ut ur den.

Att nå segrar
Varför är de systemkritiska krafterna så ineffektiva? Vad är det för hemligheter som tillåter makthavarna att nå sina mål medanvi misslyckas med att nå våra? Är det bara deras oerhört mycket störreresurser? Och skulle i så fall inte det betyda att de kommer att vinna i evigheters evighet och att det är lika bra att ge upp? I det här häftet försöker vi ge några svar som utgår från våra motståndares kunskaper. Häftet baseras på ett workshop på Skeppsholmens Folkhögskola en sommardag 1982 omstrategi och kan beställas från Alternativ Stad.

Den Gröna Staden
Etnologen Ulf Stahre publicerade 1999 sin doktorsavhandling "Den Alternativa Staden" vilken behandlade byalagsrörelsen i Stockholm åren 1968-1980. Det är den första boken i en planerad trilogi. I våras utkom den andra boken i serien. Den heter "Den Gröna Staden" och handlar om stadsmiljörörelsen och stadsomvandlingen i Stockholm under 1990-talet. Boken har väckt uppmärksamhet och har redan recenserats i såväl små som stora tidningar. Vi kan nämna D.N., Fältbiologen samt Internationalen. I boken avhandlas fyra sinsemellan olika rörelser. Paraplyorganisationen Ur Tid Är leden, Alternativ stad, Socialekologisk aktion samt Haga- Brunnsvikens vänner. Dessa organisationer spänner över hela det stadsrörelsepolitiska fältet. Möjligen saknas ett avsnitt om Fältbiologerna. Tillkommer gör ett inledande avsnitt om stadsbyggnads-konflikter samt avslutande kommentarerom demokratins ställning. Alternativ stad får ett generöst utrymme i boken och framställningen är med skönhetsfel korrekt. Konstigt nog berörs vår stora aktivitet i nätverket Stockholm inte till Salu mycket sparsamt.Men det faller väl utanför miljöramen. Boken är en viktig dokumentation av en stor del av stadsmiljörörelsen i Stockholm. Rörelsehistoria m.a.o. Många böcker, speciellt de akademiska, om sociala rörelser lägger tonvikten vid teori och makroperspektiv. Stahre betonar den empiriska kunskapen om rörelser. Etnologien med sin betoning av kvalitativa metoder som intervjuer och deltagarobservation är därvidlag till stor nytta. Boken förtjänar en stor läsekrets och har vad Alternativ stad hört sålt bra. Den avslutande delen av den planerade trilogien skall handla om den globaliserade staden och Stahre är redan i full fart med intervjuer och dokumentation av den globaliseringskritiska rörelsen i Stockholm. Recensenten ser med spänning fram mot den avslutande tredje delen i denna betydande trilogi.

Upp igen