Det här gjorde vi 1999

1999 var ett synnerligen händelserikt år för Alternativ stad. Vi var bland annat engagerade i kampanjen Mot Marknadens Diktatur och tog tillsammans med Socialekologisk Aktion initiativet till nätverket "Stockholm-inte till salu". Mycket tid och kraft gick också åt till att genomföra motmaktslägret i Lindsberg. Och nu till själva berättelsen.

Alternativ Stad och nätverket Stockholm - inte till salu

I början av året deltog Alternativ Stad tillsammans med elever från Färnebo Folkhögskolas "Staden som vi vill ha den"kurs i en demonstration mot nedläggningen av bostadsförmedlingen. Den får enligt vad vi har hört vara kvar ett tag till. Men säker kan man inte vara i dessa nedskärningarnas dagar. Under och efter demonstrationen talade vi om att organisera oss mot det s.k. systemskiftet. Det gick rykten om utförsäljning av allmännyttans bostäder och med detta en hotande övergång till marknadshyror.

Under våren bärjade vi samla namn mot den förda bostadspolitiken i Stockholm. Vi tog också kontakt med hyresgästföreningen och diskuterade gemensamma aktioner.

Under sommaren vilade vi oss inte som vi brukar. I juni i samband med en manifestation som hyresgäströrelsen hade utanför Stadshuset, lämnade Alternativ Stad över 2500 namnunderskrifter mot den planerade bostadspolitiken. Borgarrådet Nordin som mottog dessa namn har sedan förlagt listorna! Det tog tid innan vi fick stockholmspressen att uppmärksamma detta.

Vi inledde också samarbete med Socialekologisk Aktion för att ordna ett seminarium om den hotande utförsäljningen av Stockholm. Seminariet hette "Stockholm-stad till salu?" och ägde rum i slutet av augusti. Drygt 100 personer deltog. Under seminariedagarna diskuterade vi en plattform för en fortsatt verksamhet. Vi enades om följande tolvpunktsprogram....

I början av oktober samlades så intresserade personer och organisationer i Solidaritetshuset och bildade nätverket Stockholm - inte till salu. Det består för närvarande av ett tjugotal organisationer. Nätverket har arbetat med att sprida information om planerade nedskärningar och ordnade en uppmärksammad manifestation den 25 november. Cirka 2000 personer mötte upp på Sergels Torg och tågade till Stadshuset. Den borgerliga majoriteten därinne röstade dock samtidigt igenom en budget som bygger på en rad planerade utförsäljningar.

Namninsamlingen har fortsatt i nätverkets regi och är nu uppe i cirka 9000 namnunderskrifter.

Kampanjen Mot Marknadens Diktatur

Inspirerade av den stora demon hösten 1998 beslöt kampanjen att ha en manifestation också 1999. Pengar skaffade vi genom en fest i Medborgarhuset den 1 maj. Demonstrationen den 11 september blev mycket lyckad med cirka 2200 deltagare och ett späckat och välordnat arrangemang.

I början av september var kampanjen och teater Tribunalen ute på stan och auktionerade bort valda "objekt". Sålunda såldes konserthuset, kulturhuset, valda delar av tunnelbanan, riksdagsbyggnaden samt slottet. Riksdagshuset gick för en miljard till Jehovas vittnen som skulle göra om det till nya rikets sal. De var i budgivningen en hårsmån före Walt Disney Corporation. Slottet, med vaktparad, köptes av ett italienskt modehus.

Den 27 november ordnade kampanjen en symbolisk aktion mot börsen på Stortorget. Liknande manifestationer ägde rum runt om i Europa ordnade av den franska organisationen Attack. Cirka 70 personer mötte upp.

Under senhösten beslöt kampanjen att ordna ett seminarium/workshop i början av april 2000. Tema: globalisering och folkligt motstånd nu och tidigare mot de internationella storföretagens maktambitioner. Globaliseringen är ju inget nytt påfund.

Nordisk motmaktträff med aktivistläger

Den ägde rum första veckan i augusti på Lindsbergs kursgård utanför Falun. Det var ett nordiskt samarrangemang. Inblandade var förutom MJV/alternativ stad, finska Jordens Vänner, Färneboskolan, Framtiden i våra händer, Nordisk Folkriksdag samt ett gäng unga aktivister med frihetlig bakgrund.

Sammanlagt deltog 110 personer från olika länder. Från till exempel Indien kom John Thomas, bondeledare från Kerala. Han berättade bland annat om fattigböndernas kamp mot Monsanto. Vi hade föredrag på förmiddagarna och olika workshops på eftermiddagarna. Totalt fanns 33 programpunkter att välja mellan. Ett stort tack till alla som jobbade praktiskt / höll föredrag / workshops utan ersättning.

Ett hållbart Stockholm

Under årets första månader informerade vi intensivt om vår skrift ett hållbart Stockholm. Rapporten bygger på de beräkningar av rättvist miljöutrymme som Friends of the Earth har tagit fram. Vi var runt i Stockholm liksom i landet i övrigt för att på olika föreningsmöten tala om vår studie och Alternativ Stad. Vi riktade in oss på bibliotek, folkhögskolor, stadsdelsnämnder och politiska ungdomsförbund. Vi har spritt omkring 350 exemplar av skriften under året.

Stadsplanegruppen

Stadsplanegruppen diskuterar möjligheten att bygga tät traditionell stad i områden som Liljeholmen, Midsommarkransen och Aspudden. Vi har skissat på en preliminär stadsplan för områdena i fråga. Detta eftersom cirka 60000 människor står i bostadkö. Det finns underlag för en utställning.