Det här gjorde vi 2003

året som gick präglades av folkomröstningen på hösten 2003 med allt vad som då hände.
En del tid fick vi över till annat också.

KANSLIET OCH MEDLEMSMÖTEN

Det hölls öppet 9.00-15.00 tre dar i veckan med undantag av sommaren då vi bara var hör då och då och gick igenom vanlig post och e-post. Under året besöktes vi av många människor. En tendens Är väl annars att fler och fler kontakter sköts via e-posten. Antalet vanliga brev samt telefonsamtal har således gått ner men de personliga besöken var lika frekventa som förut. Titta gärna upp till oss. Vi höll tre medlemsmöten under våren, varav ett var årsmöte, samt fyra möten under hösten. En del nya aktivister dök upp. Några med bakgrund i frihetliga sammanhang. Alternativ stad deltog i MJV:s årsmöte i Eskilstuna. Flera aktivister från oss var med. Två alternativstadare satt i MJV:s styrelse.

UTÄL

Folk från Ur Tid Är Leden träffades på Svenska Naturskyddsföreningens nya kontor på Norrbackagatan för att diskutera främst trängselavgifter. SNF gjorde ett bra arbete för att popularisera avgifterna och förklara varför de behövs. De goda erfarenheterna från London har varit till stor hjälp. Oppositionen i Stockholms Stadshus gjorde dock sitt yttersta för att svärta ned allt vad avgifter heter. Ibland har det blåst orkanvindar från det hållet. Vad stockholmssossarna innerst inne tycker om avgifterna är svårt att veta. Men det lutar åt att en majoritet är emot. Men om bara partipiskan viner tillräckligt hårt.... Tyvärr överröstade folkomröstningen om euron arbetet med trängselavgifter.

EMU

Alternativ stad deltog i folkomröstningskampanjen mot euron. Dels var vi med i MJV:s kampanj då den besökte Stockholm dels deltog vi i Folkets Mot EMU arbete. Den senare gruppen bestod av ett antal mindre organisationer som inte var välkomna i det breda samarbetet i Stockholm. Sossarna satte sig på tvären. Vi hann med ett antal flygbladsutdelningar bl.a. 1:a maj samt en diskussionsverkstad i Solidaritetshuset i maj om EMU. Den var välbesökt.
Den sista två veckorna före omröstningen fick Alternativ stad hjälp av gamla aktivister att sätta upp MJV:s affischer runt om i sta'n. En del flyers spreds också.
I MJV:s regi hölls ett stort möte om EMU 23-24/8 i Rågsveds Folket Hus. Det var ett bra möte och hyfsat med folk dök upp. Men inga från förorten tyvärr trots att vi affischerade en hel del därute.
Vi gladde oss förstås åt segern. Det blev dock märkligt tyst efter omröstningen. Till en del berodde det förstås på det hemska dådet som så när förvred fokus på hela omröstningen. Men vi tror också på att etablissemanget hoppas på att lura in oss i eurosystemet bakvägen via arbetet med EU:s nya grundlag som dessbättre blivit ett misslyckande.

PRIVATISERINGEN I STOCKHOLM - ÖPPNA STOCKHOLM

" Stockholm inte till Salu" lade av redan år 2002. En sentida avläggare finns i Göteborg nämligen gruppen Sjukvården inte till Salu. Gruppen "öppna Stockholm" initierade en diskussion om landstingsbudgeten och de höjda avgifterna i kollektivtrafiken. Man driver en idé om nolltaxa. Alternativ stad deltog i (arbetet med) demonstrationen i november till Landstingshuset samt är aktiv i öppna Stockholm. Tyvärr var kritiken mot budgeten splittrad. Blott c:a 250 personer deltog i demonstrationen i november.


KOLLEKTIVTRAFIKEN I STOCKHOLM.

Vi deltog också i ett möte i Fisksätra om kollektivtrafiken i Stockholm/Nacka där man bl.a. diskuterade olika planer som riskerar att gynna bilismen på kollektivtrafikens bekostnad.