Verksamhetsberättelse 2009

Verksamheten var genomgående hög under året trots att vi större delen av året bara sporadiskt kunde använda lokalen i Solidaritetshuset på grund av mögelangrepp och sanering av vårt våningsplan. Arbetet med att finna en ny lokal tog tid och kraft men lösningen att flytta samman med andra grupper på Folkskolegatan 32 vid T-Hornstull den 1 november hade det positiva med sig att vi förutom medlemsmötet första måndagen i månaden också har öppet varje måndag kl 17-19 med hjälp av tre nystartade jourgrupper som tar ansvar f ör var sin måndag i månaden.

Egna aktioner och arrangemang

+ 14 februari: 40-årsjubiléet. Firades på Sergels torg och i Kulturhuset hela dagen i en trestegsraket. Inledning på Sergels torg med skokastning mot Förbifarten och flygbladsutdelning. Skorna med vidhängande synpunkter på Förbifarten överlämnades därefter till Vägverket. Därefter följde fem seminarier i Kulturhuset på temat Stockholm Extreme Makeover samt utdelning av 2008 års Ralph Fidler-pris till Kulturhuset Cyklopen och en stadsvandring om Kampen om City i 40 år. Avslutning med jubileumsfest på Café Panorama med 130 deltagare, som bidrog med nostalgiska betraktelser av 40 års verksamhet, bjöds på artister, storbandsdans mm. Återträffar 21 april och 22 september om Almjubileum 2011.
+ 13 maj: Hearing i Riksdagshuset om Förbifarten. Forskare gav sina synpunkter med Sydsvenskans Heidi Avallan som moderator. Samarrangemang med Miljöpartiet och Klimataktion.
+ 30 maj: Aktivistträff om Förbifarten och inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn.
+ 14 september: Motinformation i Sjöstaden då EU-höjdare vallades runt av kommunens PR-avdelning. Engelskspråkigt flygblad om bl a Förbifarten och snack med delegaterna om att dom var vilseförda.
+ 21 september: Anders Borgs sedvanliga vandring med budgetproppen till Riksdagen möttes av oss med flygblad och banderoll. Bl a kritik mot att han trixat över trängselskattepengarna till Förbifarten.
+ 22 september: Bilfria dan. Vi stoppade trafiken i Sergelrondellen i nästan en timme eftersom kommunen vägrat uppmärksamma denna evenemangsdag. Banderoller, megafon och flygblad. Klimaxaktivister medverkade.
+ 17 november: Flygblads- och banderollaktion vid Naturvårdsverkets Klimatforum i Aula Magna. Flygbladet om trafiken och klimatet hade strykande åtgång, tog slut på mindre än en halvtimma.
+ 15 november: Trafikoffrens dag. Aktion med flygblad och megafon mot Motormännens hycklande sorg över alla döda och skadade vid deras manifestation p å Hornsgatan.

Aktioner och demonstrationer tillsammans med andra

+ 5 juni: Världsmiljödagen. Medarrangör av Klimatkarnevalen från Sergels torg till Björns trädgård. Bok- och informationsstånd och pep talk från scenen.
+ 24 april: deltog i Critical Mass-cyklingen
+ 6 september: Oppositionens miljödag i Kungsan. Bok- och infostånd. Utfrågning av svmp-politiker.
+ 21 september: Deltog med miljö- och klimatkrav i Septemberalliansens demonstration.
+ 5 december: Climate Walk & Dance. Demonstration från Norra Latin till Mynttorget. Vi hade banderoller, megafon och egna flygblad. Avslutades med att Alternativ Stad och Klimax i trekvart stängde av halva Hamngatan vid Sergelfontänen med hjälp av våra banderoller och megafonen.
+ 12-18 december: under Klimatmötet i Köpenhamn deltog vi i olika evenemang till stöd för ett bra utfall. Bl a gatuteater utanför Rosenbad och EU-kontoret på Hamngatan mot svaga insatser av den svenska regeringen och EU; två manifestationer på Sergels torg; diverse verksamheter på Ekoteket i Kulturhuset.Medverkan i seminarier mm
+ 18 januari: medverkade i Rufsseminarium
+ 21 februari: höll föredrag om stadskampen under 40 år på Stadskampshelgen på biografen Tellus
+ okänt marsdatum: föredrag inför cityköpmän och andra makthavare på City i samverkans seminarium om City. Presenterade med viss framgång tesen att den alltför stora centraliseringen i Stockholm driver upp priserna och gör City tråkigt.
+ 31 mars: deltog i seminarium på KTH om Förbifarten
+ 24 april: Deltog i Gemensam Välfärds seminarium och agiterade för 70 miljarder till kollektivtrafiken.
+ 29 april. Agitation vi Vattenfalls årstämma.
+ 3 oktober: ABF:s Klimatforum. Seminarium tillsammans med Gemensam Välfärd Stockholm om trafiken och stadsplaneringen.
+ 28 oktober: deltog i MJV:s seminarium Klimatet ingen handelsvara i ABF-huset.
+ 23-28 november: MJVs aktivistvecka om trafiken. Möte på Folkskolegatan och seminarium i Kulturhuset.

Arbetsgruppernas verksamhet

Evenemangsgruppen arrangerade fyra miniseminarier i samarbete med huvudbiblioteket vid Sveavägen och filialen vid Medborgarplatsenbiblioteken. Teman för dessa var cyklismen, stadsplanering och kritik av det ekonomiska systemet i den ekonomiska krisens spår. Fick ställa in planerade evenemang p å hösten när Café Edenborg lades ned.
Extreme Makeovergruppen startade ett samarbetsprojekt med Yimby om att presentera en alternativ översiktsplan för Stockholm, i samma anda som 1860-talets stadsplan, dvs byggd på närhet och total blandning av funktioner.
Dokumentationsgruppen. Möten 26 maj, 21 oktober, 8 november, 9 dec. Har påbörjat dokumentation av aktivisters minnesbilder av 40 års stadskamp med hjälp av videokamera.
Trafikgruppen. Bevakade Förbifarten på olika sätt och diskuterade behovet av mer aktiviteter för kollektivtrafikanterna. Se också deltagande i olika evenemang, remisser, kontakter med LO
Torgengruppen bevakade inglasningen av Sergels torg, som gått i stå eftersom stora förstärkningsarbeten måste till i samband med spårvagnslinjen. Skissade på hur Brunkebergs torg kan göras till en inbjudande bilfri oas.
Jourgrupperna kom igång i november och sköter löpande bevakning av e-post, ytpost, telefon mm och tar sig an speciella intressefr ågor.

Samverkan med andra organisationer och nätverk

+ Medverkan i Gemensam Välfärd Stockholm, EU-kritiska Nätverket, Folkrörelsenätverket, Aktivism.info
+ Medverkan i förberedelserna till Septemberalliansens demonstration och Makt i rörelses kommande seminarium om klimaträttvisa och gemensam välfärd
Annat internt och externt arbete
+ Årsmöte i mars, 9 medlemsmöten, 3 medlemsträffar under Almarna under sommaren
+ Lämnade remisser till Vägverkets arbetsplan, Rufs och Stockholms stads skrivelse om Förbifarten.
+ Medier: Artikel om kollektivtrafiken i Stockholms Fria, presentation i City, Almstriden och dess samhälleliga betydelse i radions P3, diverse omnämnanden av våra aktiviteter.
+ Medverkade i MJV:s årsmöte, Solidaritetshusets årsmöte och extra årsmöte om inteckningslån för sanering och upprustning av huset