Verksamhetsberättelse 2010

Vi hade nio medlemsmöten, som vanligt första måndagen i månaden. Det i april övergick i årsmötet. Dessutom träffades vi mer informellt på Te-huset i Kungsan första måndan i juli och augusti för att spåna kring höstens aktiviteter. Mellan medlemsmötena fungerade styrgruppen, Karin Adestam, G öran Folin, Per-Anders Jande som beslutsfattare.

Under våren hade vi öppet ett par timmar varje måndag via jourgrupperna, vilket under hösten blev mer sporadiskt.
Ett medlemsutskick gjordes i början av året via mejl och postverket. Flera mejlutskick till medlemslistan gjordes också. Men framför allt h ölls kontakt via yahoo-listan.

Webbsidan har genom flitigare uppdateringar av kalendariet och bitska kommenterande inlägg i aktuella frågor fått fler besökare än tidigare

Inför valet försökte vi lyfta in trafikfrågan på den politiska agendan, bl a genom att flitigt delta i Nätverket Stoppa Förbifartens möten, aktioner, flygbladsutdelningar. De sista veckorna innan valet drog vi igång en kampanj riktad till kollektivtrafikanterna med start på Centralen och i Rinkeby den 3 sept. En tidning som vi varit med att producera i 10 000 ex och en fyrfärgsfolder i ännu fler ex delades ut.

Vi överklagade också beslut om Förbifarten.

Med specialskrivet flygblad, banderoller och plakat dök vi upp på moderaternas upptaktsmöte vid Slussen vilket ledde till moderata men ändå handgripligheter fr ån funktionärer förtretade över vårt intrång.

Vi skrev tillsammans med Jordens Vänner ett öpepet brev till sossarna i Stockholm om att inför valet säja nej till Förbifarten eller utlysa en folkomröstning om satsning på vägar eller sp år.

Vid invigningen av spårvägen Djurgårn-Sergels torg delade vi ut ett specialskrivet flygblad med krav på mer spår på bekostnad av fler v ägar.

Den 5 juni, världsmiljödagen, deltog vi i ett seminarium tillsammans med Gemensam Välfärd, Nej till EU m fl.
Vi deltog i Jordens Vänners sommarläger i början av augusti med inslag om regionens utveckling, speciellt om trafiken.

Vi var med då Klimax anordnade en Shut it down-aktion mot Värtaverket, d är Fortum fortfarande eldar en massa kol.

Vi hade som vanligt en klimatdemonstration utanför entrén till Aula Magna då Naturvårdsverket hade sitt årliga Klimatforum. Banderoller, flygblad och megafon.

Årets pris till Ralph Fidlers minne delade vi ut till gruppen som med alla medel, inklusive en ockupation, in i det sista stred för att bevara Aspuddsbadet.

Mot slutet av året började vi diskutera vad vi lämpligen bör göra för att fira 40-årsjubiléet av Almstriden i maj 2011.
Under året avled de mångåriga Alternativ Stad-aktivisterna Johan Zotterman och Karl Krook. Vi skrev en liten minnestext över Johans engagemang för miljön i DN och SvD och en runa över Karls engagemang i Milj ötidningen.