Det här gjorde vi 2005

Alternativ stad var flitigt även året 2005. Till höjdpunkterna hörde att vi var med och startade nätverket Gemensam välfärd Stockholm som kan ses som en fortsättning på näteverket Stockholm inte till salu. Till saken:

Kansliverksamhet och administration

Vi försökte ha kansliet öppet ett par dagar i veckan och vid behov mer. Vi hade fyra medlemsmöten under våren och fyra under hösten. Årsmötet hålls i april. Alternativ stad var även med vid MJV:s årsmöte i Göteborg. Veteranen Göran Folin valdes glädjande nog till en av MJV:s ordföranden under verksamhetsåret 2005-2006.
Vi hade bra korrespondens med intresserade. Det mesta går nu elektroniskt över nätet. Roligast är dock de spontana besöken på kansliet i Solidaritetshuset. Under året gjordes två stora utskick, elektroniskt och per snigelpost, och några små elektroniska.

Historieskrivning

Alternativ stad sammanställde material om sin verksamhet åren 1995-2005 till en utställning som visades under MJV:s årsmöte i Göteborg. Man kunde även beskåda MJV:s skärm-uställning för hela förbundets verksamhet samma år.

Nätverksverksamhet

Som framgår av ingressen så tog Alternativ stad initiativet till att bilda nätverket Gemensam Välfärd Stockholm. Detta på ett möte 10/10. Vi hade faktiskt arbetat sedan våren 2005 på att återstarta Stockholm Inte till Salu. Vi åkte runt och träffade folk, skrev brev, talade i telefon och e-postade. Till mötet 10/10 kom det många intresserade människor, de flesta unga. Dessa tyckte att Stockholm inte till Salu var överspelat och föredrog att arbeta vidare med Uppropet för rättvisa och gemensam välfärd som MJV m.fl. var med och lanserade under 2004. På mötet i ABF-huset 22-23/10 om privatisering kunde vi berätta att Alternativ stad gått händelserna i förväg. På detta möte togs nämligen beslut om att starta nätverket Gemensam Välfärd Sverige.

Klimatfrågan

Som ett led i MJV:s klimatkampanj deltog Alternativ Stad i början av året i en "snögubbsaktion" vid Rosenbad där vi belyste den oljedrivna uppvärmningen av atmosfären med frågan "Ska det vara möjligt för barnen att göra snögubbar även i framtiden?". Dessutom delade vi ut flygblad till förbipasserande och lämnade över skrivelser med våra krav till Miljödepartementet.
I november deltog vi i ytterligare en klimataktion. Denna gång vid Mynttorget, där vi bl a delade ut flygblad och symboliskt tände ljus för klimatförändringarnas offer.

Saltmarschen

I april deltog vi i en internationell aktion kring 75-årsminnet av Gandhis ohörsamhetsaktion den s.k.saltmarschen, som fick stor betydelse för både folkrörelsetanken och avkoloniseringen. Mer om detta på www.folkrorelser.nu.

Alternativa politikerveckan i Visby

Alternativ stad var under sommaren med på alternativa politikerveckan i Visby. Vi knöt kontakter, sålde häftet om Kampen om Allmänningarna och andra skrifter vi gjort samt njöt av den vackra sommaren.

Ur Tid Är Leden. Trängselavgifter.

Under året var det många möten hos SNF på Norrbackagatan. Mycket tid ägnades åt de föreslagna , nygamla lederna, Östlig förbindelse (f.d.
Österleden) samt Förbifart Stockholm (f.d. Västerleden). Även frågan om trängselavgifter ventilerades liksom den kommande folkomröstningen.
Organisationerna i UTÄL och SMTR skrev ett antal skarpa remissyttranden.
Tyvärr känntecknades arbetet i UTÄL på det hela taget mer av prat än verkstad. SNF var ute på banan en gång under hösten och propagerade för ett ja i den kommande folkomröstningen.

Sociala sammankomster under almarna

Alternativ stad fortsätter att träffas under almarna. Under sommaren 2005 ordnade vi flera möten under de vackra träden. Vi diskuterade bl.a. att återstarta nätverket Sockholm Inte Till Salu.

Socialistiskt Forum

Alternativ stad deltog på forumet i ABF-huset 19-20/11. Vi pratade om allmänningar samt det nystartade nätverket Gemensam Välfärd Sockholm.
Intresset var stort. Vi delade ut vår informationsfolder till säkert trettio personer.

Kontakter med massmedia

I juli var Alternativ stad med i ungdomsprogrammet Flipper i P3. Vi talade om vår historia, om staden och Kungsträdgården. Även i en D.N.s bilaga På Stan i höstas om privatisering av det offentliga rummet fanns vi med. Även aktionen till minne av Gandhis marsch uppmärksammades.