Det här gjorde vi 1998

Trafikgruppen

I början av året ordnade den tillsammans med Färnebo Folkhögskola, Fältbiologerna och Socialekologisk Aktion en stor idékonferens på Lidingö i februari om trafikpolitik. Dit kom ungefär 125 aktivister (plus funktionärer och föreläsare) från hela Sverige och övriga Norden samt även England. Vi diskuterade bl.a. motståndet mot motorvägs-byggen i hela Europa.
Arbetet mot det som återstår av Dennispaketet har fortsatt. Vi ordnade flera demonstrationer i början av året (26/1 och 15/4) i samband med att man startade byggandet av Södra Länken. I slutet av året (12/11) uppmärksammade vi tätningsmedlet Tacss som innehåller en del otrevliga kemikalier.
24:e november demonstrerade vi mot tabloiden Stadsliv som Stockholms Handelskammare gav ut tillsammans med bl.a. Konsum, Ica och Byggnads i sta´n. Den spreds i stor upplaga. Vi fick Konsum Stockholm att dra tillbaks den från sina affärer. Den var ett elakt angrep på bl.a. miljö- och alternativrörelsen i Stockholm och slog ett stort slag för förnyad satsning på massbilismen.
I mars 98 grundade ett antal personer från bl.a. Alternativ Stad organisationen Kollektivtrafikant Stockholm. Den har f.n. sitt säte på Reimersholme och håller i gång med t.ex. utfrågningar av kommunalpolitiker och tidningsutgivning.

Gruppen för ett hållbart Stockholm

Den arbetade på under hela året och lyckades få ut rapporten "Ett hållbart Stockholm" i slutet av december. Vissa avsnitt i boken vållade intensiva diskussioner och fick skrivas om flera gånger innan "det dög".
Försäljningen har hittills gått bra. Vi har en person anställd under vintern för att sprida info om den. Gruppen kommer att träffas regelbundet under våren för att planera försäljning och annat. Kanske blir det seminarier o.dyl. Glöm inte att köpa rapporten. Den kostar bara 60kr om Du är medlem. Alternativ Stads PG är 70 86 45-7

Ekonomi och medlemmar

Vi hade en ekonomi också under verksamhetsåret 2000. De flesta pengarna kom från medlemsavgifter. Tendensen är tyvärr att vi tar en del från våra reserver. Vi fick in en del pengar även på försäljning och gåvor. Vi tackar alla som sänt oss eller kommer att sända oss sådana. Pengarna behövs verkligen. Vi har omsättning på medlemmar. Många går och många kommer. Vi håller dock ställningarna bra.

Historieskrivargruppen

Ett antal personer med Staffan Wrigge som den drivande kraften har varit sysselsatta med att skriva ner vår trettioåriga historia (15/2 69 - 15/2 99). Vi har åstadkommit ett tjugosjusidigt opus. Det är en rak historieberättelse med inflikade ideologiska och vetenskapliga betraktelser. Vi hoppas vara klara i mars. Arbetet har bedrivits som en kollektiv process, i flera rundor, hittills nio stycken. Någon i gruppen tyckte vi skulle kalla historiken för "trettioåriga kriget" med tanke på alla konflikter vi varit indragna i.
Personer i gruppen har under året talat om Alternativ Stads historia vid flera tillfällen.
I april disputerar i Göteborg en av Alternativ Stads medlemmar på ett arbete om "byalag och aktionsgrupper i Stockholm 1968-1978". Titeln är vad vi hört "Den Alternativa Staden". Några av oss äldre åker dit. Kul att vi blivit historia men speciellt nostalgiska är vi inte.
Alternativ Stad firade sitt trettioårsjubileum i förväg i december på Kafé 44. Egentligen kom vi till under alternativjulen 68 och tog vårt namn 15/2 69.

JAS och Sociala Utskottet i MJV

Jobbgruppen i Alternativ Stad har inte legat på latsidan. Vi var med att formellt bilda Alliansen för Arbete i Hofors 15-18/1 och satt med i styrelsen fram till mitten av året. Tyvärr bröt sig en LO-trogen grupp ut och tog sig namnet DACKE, förkortning för De Arbetslösas CentralKommittE. Kanske var det lika bra att vi slapp dem. De var en samling bråkiga kusar. Alliansen har dock bra fått upp ångan och finns i dag i hela Sverige. I början av året arrangerade vi en öppen diskussion om EU och arbetslösheten tllsammans med Folkrörelsen nej till EU. Tyvärr dök inte några av de avtalade (politikerna och tjänstemän) upp och det blev lite rumphugget. Det var väl för brännbart kanhända. Annars deltog vi i manifestationer tillsammans med Nej till EU 4/4 och 29/4. Mycket av vår energi har gått till kampanjen Mot Marknadens Diktatur. Vi kom med i arbetet i maj och har sedan dess varit aktiva. En stor demonstration med c:a 2000 deltagare blev av i september och vi vill nu sprida initiativet till flera svenska städer. Arbetet pågår för fullt och det ser bra ut. Vi planerar en stor manifestation till september 1999. I mars och april 98 deltog vi (och andra i Alternativ Stad) i planerandet av Reclaim the Streets paraden i maj 98. Den 28:e oktober deltog vi i den internationella "Buy nothing day", som i Sverige arrangerades av Miljöförbundet Jordens Vänner. En stor grej som vi planerar tillsammans med många andra är den nordiska motmaktsträffen i Lindsberg i augusti 99. Den består av två delar: Nordisk Folkriksdag samt ett Aktivistläger. Arbetet har pågått sedan augusti 98 då vi träffade en massa folk i Lindsberg. Det sista vi gjorde under året var att delta i förberedelserna för en manifestation mot privatisering av allmännyttans bostäder. Demonstrationen ägde rum i början av januari 99.

Alternativ Guidning

I början av året sökte vi pengar från lokala Agenda 21 för att genomföra en serie guidningar till platser utanför innerstaden, bl a där nybebyggelse pågår. Guidningarna genomfördes under maj, juni samt augusti. Totalt var de sju stycken. Två per buss, fyra till fots och en tur per cykel. Höjdpunkten var ett besök i f.d. Gebers konvalescenthem där man nu bygger en ekoby med plats för ett trettiotal lägenheter. Vi besökte två gånger områden i Liljeholmen som är ett spännande nybyggnadsområde. Ulvsunda industriområde var också en märklig plats - väl värd ett besök. Vi kommer antagligen att upprepa en del av turerna under innevarande år.

Alternativ Jul

I november skrev vi ett brev till kommunstyrelsen i Stadshuset om att, i kommunal regi, återuppta alternativjulfirandet från sextio- och sjuttiotalet. Vi ville fira i själva Stadshuset. Efter många turer, bl.a. hade brevet ett tag "försvunnit" i sociala rotelns "svarta hål", fick vi till slut ett vänligt brev från det nya socialborgarrådet Katarina Axén Olin. Hon kunde förtälja att etablissemanget i fråga var stängt under jul och nyår. Alternativjulgruppen har sedan diskuterat om att ha en milleniumfest med folkrörelseinriktning.Vi får se vad det blir.

Kansligruppen

Kansliet har varit bemannat hela året med undantag av juli då vi hade stängt för semester. I slutet av året har vi t.o.m. haft två personer där, varav en var (är) sysselsatt med att sprida information om rapporten "Ett hållbart Stockholm". I början av året hade vi två praktikanter i arbete ett par veckor. I vår kommer vi också att ha en praktikant denna gång från Skarpnäcks Folkhögskola. Vi har tills vidare öppet tiderna: (vardagar) 9.00-14.00 med lunchuppehåll 11.30-12.30. I vår har vi stängt ett antal fredagar eftersom en av de inblandade är i Uppsala då. Kansligruppen skrev också alla dagordningar, c:a tio stycken, till medlemsmötena. Den har även haft hand om handkassan och en del andra ekonomiska funktioner.

Ekonomigruppen

Den har kört på som vanligt under ledning av Jonas Andersson som tyvärr trappar ner i vår p.g.a. studier. Kansligruppen tar då över en del sysslor och Jonas bidrar med en enklare bokföring. Den behöver personell förstärkning.

Arbete pågår kring följande frågor:

Hållbart Stockholmgruppen

Vi arbetar just nu med att marknadsföra rapporten. Vi har haft en person anställd för detta under några veckor. Nu är det dock dags att få igång en grupp som arbetar kring detta. Det finns planer på en aktion utanför t ex Stockholm quality outlet i Barkarby. Detta för att visa på vad som inte hör till en hållbar stad. En Ställ om-kurs liknande dem som hölls i Västerås och Kristiansstad kommer bl a också att diskuteras. Vårt första möte hålls den 17/3 kl 19:30 här i Solhuset. Är du intresserad att delta i arbetet kan du t ex ringa Johan Hinders tel: 744 32 62, Jan Johansson tel: 26 80 58 eller komma till mötet.

Affischeringsgruppen

Kampanjen Mot marknadens diktatur

Reclaim the streets

JAS-gruppen

Motmaktslägergruppen

Nackareservatets aktionsgrupp

Flygaktionsgrupp

Luftfartsverket har förutspått en ökning av flygtrafiken med 30% under följande fem år, vilket man naturligtvis hävdar som skäl till att kunna få igenom sin önskelista på framtida landningsbanor. Nu talar man inte bara om en tredje landningsbana på Arlanda utan också en fjärde och kanske en femte, dessutom bibehållen trafik på Bromma och en ny flygplats på Södertörn vid t ex Hall eller Tullinge. Snacka om självuppfyllande profetia. Det kan jämföras med Dennislederna; ju fler leder som byggs desto mer trafik. Detsamma gäller flygplatser och flygtrafik. Vad denna ökning av flygtrafiken skulle innebära för koldioxidutsläppen kan man ju föreställa sig. Just nu arbetar vi med att kontakta lokala motståndare till flygplatsplanerna runt om i regionen. Vill du engegera dig hör av dig till Johan Hinders tel: 744 32 62.

Trafikgruppen

Den började träffas under hösten med siktet inställt på att göra något mot alla planer på att smygvägen förverkliga dennispaketets motorvägsambitioner. Man studerade även den senaste regionplanen och skrev ett remissvar. Folk i trafikgruppen var även med om den bilfria da´n 22:a september. Den ägde rum i flera europeiska städer. Gruppen deltog också i ett stort möte om massbilismen på LAVA i Kulturhuset i december tillsammans med Fältbiologerna. Man hade även en ambition att dra i gång Ur Tid Är Leden igen. Ett möte i den andan med många inblandade ägde rum i januari 2001.

Exxonkampanjen (24/3)

Barsebäcksmanifestation

TV-gruppen

Historikgruppen