Det här gjorde vi 2000

Året 2000 känns i efterhand som ett mellanår rent aktivistiskt sett men när vi tittar efter så blev en hel del gjort ändå. Vi var aktiva i nätverket Stockholm inte till salu och i kampanjen Mot marknadens diktatur. På sommaren deltog vi i nordisk folkriksdag i Danmark. Vår trafikgrupp kom igång igen på hösten och vintern och vi deltog efter förmåga i förberedelserna för göteborgsaktionen 2001. Emellanåt har vi känt av den så kallade "nätverksdöden" och har väl försummat det inre arbetet en del men medlemsmötena flöt på hyggligt ändå. Mest har vi aktivister dock träffats i olika nätverkssammanhang. Det blev väldigt mycket nätverk faktiskt. Och nu över till själva berättelsen.

Alliansen för arbete

Också under år 2000 höll vi kontakt med alliansen genom vår jobbgrupp. Vi deltog t.ex. i den internationella arbetslöshetsdagen 6:e mars på Sergels torg och talade om den fulla sysselsättningens politik, salig i åminnelse. Alliansen ombildades under årets slut till ett nätverk som sysslar med den s.k. Agan (arbetsgarantin) som upplevs som en stor förnedring av många människor.

Demokrati- och ideologigruppen.

Under hösten träffades ett antal personer för att studera demokratiutredningen som innehåller en mängd mycket intressanta rapporter och s.k. forskarvolymer. De rekommenderas varmt. Huvudbetänkandet däremot är en aning slätstruket. Dock finns intressanta synpunkter i reservationerna till huvudbetänkandet.Två personer i sociala utskottet i MJV skrev ett remissvar.

Ekonomi och medlemmar

Vi hade en ekonomi också under verksamhetsåret 2000. De flesta pengarna kom från medlemsavgifter. Tendensen är tyvärr att vi tar en del från våra reserver. Vi fick in en del pengar även på försäljning och gåvor. Vi tackar alla som sänt oss eller kommer att sända oss sådana. Pengarna behövs verkligen. Vi har omsättning på medlemmar. Många går och många kommer. Vi håller dock ställningarna bra.

Arbetet med vår historik

Under året framställdes ett häfte i behändigt format om vår historia. Avsikten är förstås att så småningom åstadkomma en tryckt skrift. Vi samarbetade även med etnologen Ulf Stahre som skrev avhandlingen "Den alternativa staden". Han fortsätter sitt arbetet med folkliga rörelser, aktionsgrupper o.dyl., i Stockholm av idag. Historiken är f.n. ute på en "remissrunda". En del bra synpunkter har redan kommit in.

Kampanjen mot marknadens diktatur

Den hann under året med ett stort seminarium i Rågsveds Folkets hus. Det ägde rum 1:a april och kallades för "Från Skarpnäck till Colombia". Vi bjöd på sjutton olika programpunkter i inalles fyra olika salar under totalt c:a sju timmar. Det kom en massa människor och det diskuterades vilt. Folk från olika håll sålde böcker och tidskrifter. Under pauserna minglades det.
Tyvärr hade vi inte kraft att avsluta året med en demonstration i september som planerat var. Vi hade faktiskt betalat avgift hos polisen. Några nyckelpersoner var bortresta under sommaren och en annan reste i september till Indien där vi inte har hört av honom. Under sommaren kom det allt starkare signaler att en svensk avdelning av Attac var under bildande. Kampanjen mot marknadens diktatur upplöstes bl.a. därför under hösten. Några av de aktiva gick vidare till svenska Attac som vi följer med intresse.En del alternativstadare var med i januari detta år när svenska Attac bildades. Andra aktiva gick nog till organisationen Globalisering underifrån. Möjligen kunde Kampanjen ha tagit initativet till en frihetligare version av Attac. Vissa alternativstadare är lätt kritiska mot nuvarande Attac som för dem framstår som vagt EU-vänlig. Man tror att EU går att reformera. Det tror inte vi aktivister i Alternativ stad.

Massmedia och forskning

Speciellt nätverket Stockholm inte till salu har fått mycket uppmärksamhet. Det figurerade i Stockholm News, Metro, Aftonbladet och Situation Stockholm. DeN stora draken, av elaka människor kallad Pravda, ville däremot inte veta av oss. En intervju med en aktivist i nätverket lyftes ut eftersom den inte ansågs vara aktuell. Artikeln handlade om utförsäljningen av allmännyttan.
Vänsterpressen har nämnt nätverket flera gånger. I TV och radio har vi också figurerat.
Kampanjen omtalades inte särskilt fast den i mångt och mycket var en föregångare till svenska Attac. Själva Alternativ stad figurerade dock i den stora DrakeN i samband med vårt upprop för en ny trafikpolitik. Ett antal forskare/studenter har visat intresse för oss också under år 2000 och intervjuat oss om dittan och dattan.

Nordisk folkriksdag i Danmark

Den hölls i centrumet för förnyelsebar energi i Thy i Ydby på Jylland veckan 24:e till 30:e juli. Miljöförbundet Jordens Vänner var medarrangör. Från MJV och Alternativ stad deltog sammanlagt sex personer. Det var c:a ett hundra personer där. Flertalet från Danmark men med många deltagare från de övriga nordiska länderna. Mötet behandlade Nordiska alternativ till EU och globaliseringen.
En höjdpunkt var när Richard Body, medlem av brittiska parlamentet, höll ett brandtal mot EMU och fick dånande applåder. Vi anade då lite till mans och kvins att danska nej-sidan skulle vinna folkomröstningen. Hurra för den segern. Än är Norden ej förlorad.
I år (2001) inträffar folkriksdagen i Göteborg. Närmare bestämt i mitten av juni.

Nätverket Stockholm inte till salu

Det var verkligen på bettet under hela året. Det fanns/finns hur mycket att göra som helst. Högerns privatiseringsvilja vet visst inte några gränser. Systemskifte till varje pris verkar det vara frågan om. Att bl.a. Citypendeln fungerade uruselt gav dom blanka 17 i. I början av år 2001 säckade Buss-Link ihop och SL fick gå in och ta över driften. Hur mycket det kostar skattebetalarna återstår att se. Högerns nerrivande av den offentliga sektorn framstår som en social parallell till sossarnas rivning av Klara.
Namninsamlingen mot den ofantliga utförsäljningen av det offentliga nådde under året halvvägs d.v.s till nivån 15.000 namn. Under innevarande år har hyresgästförenngen dragit i gång en egen namninsamling runt ett av våra krav - det om bostäder. Den håller på under våren och möjligen kan vi slå ihop namninsamlingarna och då säkert nå nivån 30.000 namn. Detta innebär att kommunfullmäktige måste behandla frågan om folkomröstning. Tyvärr har vi inte tvingande folkomröstningar som i det, i detta avseende, mer demokratiska Schweitz.
Den 4:e oktober, med högerns marscher mot löntagarfonderna i ironiskt minne, genomförde vi en stor demonstration med c:a 1.000 deltagare. Den började på Sergels torg, med eldande tal, gick sedan nerför Hamngatan förbi Myntorget, där vi gjorde halt under c:a en halv timme och lyssnade på ett antal korta tal, vidare till Stadshuset där vi talade om vad som pågår i sta´n och överlämande ett antal namnlistor. Med dem som vi tidigare överlämnat nåddes då gränsen 12.000 namn. Vid överlämnandet syntes inte en enda representant för den samlade borgerligheten. De var väl sura för att vi snodde den 4:e oktober från dem. Inte ens en enda liten stockholmspartist hade vågat sig ut. Man kunde undra om de hade blivit förbjudna att göra det? Folk från Alternativ stad var ändå en gång i tiden med och bildade partiet. Borde inte stockholmspartisterna hoppa av samarbetet???
I mitten av maj höll vi i dagarna två föredrag om vad som pågick i Stockholm. Totalt drygt hundra personer slöt upp i ABF-huset. Alternativ stad passade på att dela ut sin folder och fick sälja ett antal examplar av boken om ett hållbart Stockholm. I mitten av juni var nätverket i farten utanför Landstingshuset där c:a hundra människor var samlade.
4:e december hade vi möte i ABF om den urspårade Citypendeln. Vi hade bjudit in representanter från SL:s styrelse. Förutom ett föredrag fick de höra ett sanningens ord om Citypendeln. Varken högern eller sossarna hade tyvärr vågat sig dit. Dagen efter demonstrerade vi utanför SL:s hus i Globen. Styrelsen sammanträdde och bestämde om fortsatt förtroende för Citypendeln. Hur man nu kunde göra det? Stackars skattebetalare!
I landstinget utmärkte sig Elwe Nilsson och kompani genom att beställa värdelösa pendeltågsvagnar för flera hundra miljoner.

Ralph-Fidler-priset.

Priset tillföll aktivisten och miljökämpen Linus Brohult. Han fick priset för sina mångåriga insatser i den utomparlamentariska miljö- och alternativrörelsen. Vi pekade också på hans insatser i försvaret av det offentliga rummet, som hotar att privatiseras, och av yttrandefriheten.
Vi trodde i det längsta att vi skulle dela ut priset när rättegången mot Brohult fortsatte. Han har ju överklagat till hovrätten. Men beslutet om fortsatt rättegång dröjde och dröjde så till slut beslöt vi att överlämna priset på vårt årsmöte 5:e mars år 2001.
Om de gode läsaren har något bra förslag till pristagare för år 2001 så sänd förslaget till oss med e-post, brev eller telefon.

Samarbete med folkrörelsen Nej-till-EU

Förberedelser för Göteborgsaktionen 2001.

Alternativ stad har gamla band med folkrörelsen Nej-till-EU. Flera av oss arbetade aktivt under åren 92-94 och vi har haft goda kontakter även därefter t.ex. i samband med att arbetslösheten steg dramatiskt i Sverige. Under hösten år 2000 bildades ett nätverk i Stockholm vilket består av demokratiska, icke-
rasistiska organisationer och enskilda som är kritiska eller motståndare till EU och EMU och det svenska medlemsskapet. I nätverket ingår förstås Nej till EU men även Alternativ stad, Enhetsinitativet m.fl.. Syftet är att genomföra olika manifestationer under det halvår då Sverige är ordförandeland. I januari 2001 genomfördes ett appellmöte i Stockholm och en större manifestation äger rum där 24:e mars.
Göteborgsaktionen 2001 (GBG 2001) för ett annorlunda Europa bildades under hösten 2000 av folkrörelser i Norden för att organisera och genomföra folkliga ickevåldsaktioner mot EU och globaliseringen under toppmötet i Göteborg 14-16 juni. Den har en plattform och består av c:a tjugofem organisationer. Under hösten 2000 hann man med stora arbetsmöten i Göteborg och Stockholm. Ett stort planeringsmöte ägde också rum i Stockholm i januari. I arbetet med GBG 2001 är övriga MJV förstås mer inblandade. Nej till EU i Sverige har också en egen demonstration i Göteborg.

Trafikgruppen

Den började träffas under hösten med siktet inställt på att göra något mot alla planer på att smygvägen förverkliga dennispaketets motorvägsambitioner. Man studerade även den senaste regionplanen och skrev ett remissvar. Folk i trafikgruppen var även med om den bilfria da´n 22:a september. Den ägde rum i flera europeiska städer. Gruppen deltog också i ett stort möte om massbilismen på LAVA i Kulturhuset i december tillsammans med Fältbiologerna. Man hade även en ambition att dra i gång Ur Tid Är Leden igen. Ett möte i den andan med många inblandade ägde rum i januari 2001.