Det här gjorde vi 2007

Verksamhetsnivån var hög under året med bland annat en lång rad klimatrelaterade aktiviteter och aktiviteter för att värna om yttrande- och demonstrationsfriheten i gallerier och andra köpcentra. Vi har också fört en uppmärksammad kampanj emot den planerade utförsäljningen och inglasningen av stora delar av Sergels torg. Det har lett till att vi fått fler medlemmar och fler aktiva och till att vi uppmärksammats stort i massmedierna. Den utåtriktade verksamheten har också fortsatt på Café Edenborg.

Klimatrelaterade aktioner

A. Vid samtliga fyra seminarier kring FN:s klimatpanels rapporter har vi haft flygblads- och plakataktioner med inriktning på det ohållbara i att satsa på fler motorvägar och på en utökat trafik på Bromma flygplats. Detta har vi också framfört i debatten under seminarierna.

B. En liknande aktion genomfördes vid ett klimatseminarium med bl a Fredrik Reinfeldt och Andreas Carlgren på Grand hotell den 7 mars.

C. Den 30 mars hade vi en flygblads- och informationskampanj på plattan i samband med Al Gores klimatmöte på Kulturhuset.

D. På internationella klimatdagen den 14 april arrangerade vi ett öppet möte på Sergels torg med information om motorvägarna, kollektivtrafiken och Bromma.

E. På Världsmiljödagen den 5 juni anordnade vi cykeldemonstrationen Klimattrampet, som avslutades med ett möte på Sergels torg. Tidigare samma dag häcklade vi med flygblad och megafon kommunen för dess otillräckliga cykelpolitik vid deras PR-möte på Raoul Wallenbergs torg.

F. I samband med riksdagsbehandlingen och beslutet om trängselskatten den 14 och 19 juni delade vi ut flygblad och öppet brev till riksdagsledamöterna och gjorde en “skrammelaktion” tillsammans med Klimax kulturgrupp för att beslutet att trängselpengarna ska satsas på motorvägarna inte skulle göras i tysthet.

E. Den 20 september uppvaktade vi tillsammans med Fältbiologerna Andreas Carlgren på miljödepartementet och hade en plakat och banderolldemonstration mot regeringens klimatpolitik i samband med finansministerns massmediala marsch med budgetpropositionen till Riksdagshuset.

F. Den 22 september anordnade vi en klimatinriktad Bilfri Dag-aktion genom att blockera Sergelrondellen i 45 minuter som en protest mot att stockholmspolitikerna vägrat delta i det europeiska initiativet som denna dag genomfördes i 1500 städer.

G. Vi initierade och genomförde tillsammans med bl a MJV, Green Peace, SNF och WWF Climate Walks-demonstrationen den 8 december från Norra Bantorget till Mynttorget.

Söndagscaféer på Edenborg

Under våren och hösten hade vi sammanlagt 20 öppna möten för allmänheten på Café Edenborg i Gamla stan kring de mest skiftande teman. Bland andra poeten och musikern Emil Jensen och matdebattören Jens Holm drog fullt hus. Caféträffarna fortsätter våren 08, enligt beslut på medlemsmöte.

Kampanj för yttrandefrihet i gallerior och andra köpcentra

Den på våren bildade torgen-gruppen genomförde under sommaren och hösten aktioner i Hamngatsgallerian, Ringen, Fältöversten och Sergelgången. Sång och musik ramade in spridning av flygblad med krav på yttrande- och demonstrationsfrihet på innetorgen. Även då vi hade polistillstånd fick vi ta en dust med väktarna för att inte bli omedelbart utkörda. Dessa aktioner har bidragit till det växande motståndet hos allmänheten mot nya gallerior.

Inglasningen av Sergels torg

Torgengruppen har på plats genomfört flera kampanjmöten mot inglasningen och utförsäljningen av hela den del av Sergels torg som ligger under tak. Inriktningen har varit att bevara torget som central arena för demonstrationer och manifestationer och att det inte behövs fler gallerier i city. Den 13 november gestaltade vi med byggplast hur det kan komma att se ut om inglasningen blir verklighet. Kampanjen har gett stort eko i medierna och skapat ett brett motstånd mot kommunens planer.

Andra möten och aktiviteter vi medverkat i

+ Samlade tillsammans med SNF i januari in namn för att trängselpengarna ska gå till kollektivtrafiken.

+ Deltog i klimatdebatt i Solidaritetshuset i anslutning till visning av Al Gores film den 16 mars.

+ Deltog i möte med somalisk miljö- och klimatgrupp i Rinkeby den 5 april.

+ Deltog i olika workshops på Klimax Klimatdag på ABF-huset den 19 maj.

+ Deltog under sommaren i kampen mot badringshotellet i Riddarfjärden. Bl a med ett brandtal på offentligt möte på Evert Taubes terrass.

+ Deltog den 22 augusti i möte i Stadshuset för att samordna kampen mot motorvägarna.

+ Deltog den 1 september i Klimax andra Klimatdag på ABF-huset.

+ Deltog den 7-9 september vid invigningen av kulturhuset Cyklopen i Högdalen.

+ Deltog som medarrangör i 8-septemberdemonstrationen från Sergels torg till Mynttorget på ettårsdagen av regeringstillträdet. Vi kritiserade framför allt regeringens klimatpolitik.

+ Medverkade på Stockholmsdagen den 6 oktober med program om kollektivtrafiken och yttrandefriheten på torgen.

+ Medverkade på MJV:s stora klimatseminarium den 14 okt och arrangerade en fest kvällen innan på Runö fhsk.

+ Deltog den 23 okt på Arkitekturmuséets Citydebatt. Flygblad och inlägg i debatten.

+ Deltog den 24 okt på Kulturhusets debatt om Sergels torgs och citys framtid. Flygblad och inlägg i debatten.

+ Deltog den 25 okt i Regionsplanekontorets dialogkonferens om nästa regionplan. Vi deltog i fyra work shops.

+ Medverkade den 25 okt efter inbjudan på klimatmöte med socialdemokraterna i Syndbyberg.

+ Deltog 5 december på Kulturhusets debatt om allmänhetens engagemang i stadsplaneringen.

Medverkan i olika nätverk.

A. Gemensam Välfärd Stockholm. Deltagande i en rad möten och andra aktiviteter. Inte minst deltar i diskussionen om att GV Stockholm ska bli förening.

B. Deltog från första stund i Septemberalliansens förberedelser av 18 septemberdemonstrationen.

C. Alt-Stadare var med och bildade klimatgruppen Klimax och har samarbetat flitigt med den under året.

D. Deltog aktivt i Folkrörelsenätverkets aktiviteter under året. Bl a kring Ungdomshuset i Köpenhamn.

E. Var med och bildade Föreningen för aktivism och folkrörelser, som bl a planerar ett folkrörelsearkiv.

F. Deltog vid flera av Nej till EU:s opinionsmöten vid femte höghuset.

Alternativ Stad i massmedierna

Vi har under året synts och hörts en hel del i medierna, både med egna debattartiklar och i reportage i DN, Sv D, City, Stockholms Fria, Miljömagasinet, vänstertidskrifterna och radio och TV. Mest uppmärksammat har vårt engagemang i motorvägarna, yttrandefriheten i gallerierna och Sergels torg blivit.

Medlemsmöten, årsmöten, aktivistmöten, kansliet, egna medier, mm

Vi hade 9 medlemsmöten, varav det i mars var årsmöte. Vi deltog på MJV:s årsmöte i Linköping i april. Göran avböjde återval i styrelsen och Alfred valdes in. Den 28 april hölls Aktivistdagen, då bl a en arbetsgrupp om Stockholm Extreme Makeover bildades. Den 23 maj hade vi introduktion av nya medlemmar och inaktiva. Kansliet var bemannat de flesta vardagar mellan 9-14. Två medlemsutskick med snigelpost gjordes, dessutom flera till de medlemmar vi har e-postadresser till. Två Gatu-Fancines spreds under året. Hemsidan fick en ansiktslyftning och mängder av nytt aktuellt material lades in. Ralph Fidler-priset gick 2007 till trubaduren och gatuaktivisten Roland von Malmborg och delades ut på Café Edenborg.