Det här gjorde vi 2001

Så kan vi lägga år 2001 till handlingarna. Det var ett händelserikt år för Alternativ stad. Den stora händelsen var förstås göteborgsaktionen där vi deltog både på plats och i förberedelserna. Så till själva verksamhetsberättelsen. Vi beklagar att den i år blev försenad.

Göteborgsaktionen

Den inträffade veckan 11/6 - 17/6. Stora demonstrationer hölls 14/6, 15/6 och 16/6. Det senare datumet var Göteborgsaktionens demonstration. Den avlöpte lugnt trots några maskerade deltagare. Tyvärr ändrades marschrutten. Man gick från Slottsskogen till Järntorget och sedan åter till Slottssskogen i stället för som planerat var Götaplatsen. 14/6 hölls en stor manifestation på Götaplatsen med anledning av president Bushs besök i Göteborg. På morgonen nästa dag urartade en manifestation i våldsamheter på Kungsavenyn. Förutom bråken på Kungsavenyn gick det vilt till vid Vasaparken, vid Hvitfeldtska gymnasiet och i samband med Reclaim the Citys gatufest.
Folkrörelsen Nej till EU/Göteborg 2001 hölls sin stora demonstration 15/6 med c:a 20.000 deltagare. Den var något mindre än Göteborgsaktionens. Organisationerna kunde dessvärre inte samsas i en demonstration. Det hängde på de politiska platt­formarna. MJV var en drivande organisation i Göteborgsaktionen 2001. Medlemmarna i MJV arbetade i samordningsgruppen och demonstrationsgruppen, producerade nyhets­brev och masstidningar. MJV arrangerade också det första stormötet i Göteborgs­aktionens motkonferens på temat "Makten över Miljön".
Tyvärr förstördes den goda stämningen genom polisen angrepp på aktivisterna i Hvitfeldtska gymnasiet 14/6. Aktivisterna och Göteborgs stad och hade gjort upp om inkvarteringen i gymnasiet så folk kände sig väl trygga där. Vad orsaken var kan man bara spekulera i. Att förvrida fokus på mötet i Göteborg och få det att handla om våldsamheter? Undfallenhet mot Bush om att till varje pris undvika uppmärksamhet där han drog fram? Interna konflikter inom polisen? Polisen lyckades delvis i sitt uppsåt. Den hade nog också sina order uppifrån om hur den skulle agera. Pressen som till varje pris ville ha aktion och våld fick nu något att skriva om. De många konstruktiva aktiviteter som förekom bl.a. i MJV:s regi glömdes delvis bort.
Om möjligt ännu värre var den nationella insatsstyrkans överfall på intet ont anande aktivister som hade sitt härbärge på Schillerska Gymnasiet. Fredliga Attacare, Fältbiologer och andra slets den tidiga morgontimmen ur sina sängar /sovsäckar och släpades ut på den kalla asfalten utanför skolan där de enligt uppgift fick ligga i flera timmar. Varken där eller på Hvitfeldtska gymnasiet hittade polisen några skjutvapen.
Konsekvensen av polisens agerande var att konflikterna hela tiden trappades upp.Vi kan bara beklaga att några yngre aktivister lät sig förledas och agerade våldsverkare. Efter­räkningarna för de inblandade/arresterade blev många års fängelse. Ett fyrtiotal människor har dömts för medverkan i och förberedelse av de olika bråken. Hur många som blev registrerade i olika EU-register kan vi bara fantisera om. Inalles c:a ettusen människor greps.
Att polisen räknat med bråk framgår också av detaljen med alla containrar som polisen använde för att spärra av vägar och platser runt Hvitfeldtska skolan. De är synnerligen stora objekt som både behöver upphandlas och fram­transporteras på speciella långtradarbilar. Här krävs både planering och en stor framförhållning. Det handlar om veckor eller kanske månader.
Alla fantastiska aktiviteter, i t.ex. Fritt Forum, kom delvis bort i massmedia-bevakningen. Pressen föredrog att fokusera på slagsmålen. Den sålde väl fler lösnummer. Sådan är kapitalismen.
Alternativ stad hade många aktivister på plats och med en blandning av tur och skicklighet klarade vi oss undan arresteringar i Göteborg. Det räckte med att vara på fel plats och se "alternativ" ut för att bli haffad. Någon aktivist blev oförhappandes påpucklad av polisen som visst övade sig med sina nya batonger. Ingen trevlig upplevelse efter vad vi hört!!! Göteborgsgemytet föreföll långt borta. Några goa gubbar såg vi inte röken av. Däremot frustrerade poliser och högerbusar.
I slutet av veckan deltog några personer från Alternativ stad i den Nordiska Folkriksdagen. Den var en lugn och städad tillställning.
En pärla att minnas var den stora demonstration som Falungonganhängarna anordnade. Det var en värdig manifestation i vitt och gult med meditativ musik till. Många barn deltog. De såg ut att trivas. Idel glada ansikten.
En otäck konsekvens av alla arresteringar i Göteborg m.fl. ställen var att flera aktivister hamnade i olika register.

Historik

Under slutet av år 2000 togs en pocket-bok-version fram av historiken. Tyvärr fanns det med några kantiga meningar och en del felaktigheter vilka vi trodde vi hade tagit bort varför en ny pappersversion togs fram under slutet av år 2001. En uppdaterad version med en del nytt stoff lades ut på nätet i skiftet 2001/2002. Den nås via:
http://www.folkrorelser.nu/texter/alts-1.html
Nätversionen är tills vidare den officiella versionen och pappersversionen dras nog in. De aktiva i historikgruppen vill gärna åstadkomma en bok med bilder och tar gärna emot konstruktiva synpunkter. De har fått en del tips var man kan söka pengar.

Trafikfrågan

Under året arbetade bl.a. folk från Alternativ stad med att återstarta Ur Tid är Leden.
Till slut lyckades man.

Nätverket Stockholm inte till salu

Det var aktivt under fr.a. första delen av året. Under perioden 20/2 - 19/6 hölls fem seminarier kring den nyliberala högerpolitiken i stockholm och hur den lämpligen bekämpas. Uppslutningen var bra.
18/6 överlämande man de resterande namnlistorna angående folkomröstning till stadshuspolitikerna. Totalt insamlade näverket under 1999-2001 c:a 21.000 namn. Hyresgästföreningen samlade in lika många namn under en kortare period varför vi tillsammans nådde klart över den gräns som behövdes för att kräva att frågan om folkomröstning om utförsäljningen av allmännyttan togs upp i kommunfullmäktige. Vår begäran om folkomröstning avslogs dock av den borgerliga majoriteten på formella grunder. DeN stora DrakeN basunerade ut högerns syn på saken. Vi försökte få in ett genmäle men avspisades av en oförskämd journalist som inte ville bli störd i sin lunch. Sådan är liberalismen!!! Sedan har ingen haft ork att ta tag i frågan.
Under hösten samlades Nätverkets aktivister några gånger. De var dock alltför upptagen med annat för att kunna göra något konkret. I slutet av året beslöt några alternativstadaktivister att kalla samman Nätverket till i början av 2002. Få se hur det går. En avslutande manifestation inför valet 2002 vore bra.

Demonstrationen 11/10 mot TABD = TransAtlantic Business Dialogue

TABD är en mäktig nyliberal lobbyorganisation som bestämde sig för att stråla samman i Stockholm i oktober. Tyvärr hann galningar bomba World Trade Center i september varför stockholmsmötet inställdes.
Antitabdaktivisternas förberedelser hade startat redan i augusti och hunnit så långt i början av september att de(vi) beslöt att demonstrera ändå. Förberedelserna stördes dock av Attacs stockholm agerande. De fruktade bråk och pekade ut AFA som syndabockar varefter de hoppade av. Desvärre agerade MJV riks likadant. Fegisar!!!! Demonstrationsledningen uppmanade till yttermera visso deltagare att inte maskera sig. En uppmaning som nästan mangrant efterföljdes. Ett litet antal ungdomliga deltagare försökte ändå men buades ut och gick någon annanstans.
Alternativ stad hade sin banderoll med sig. c:a tio kämpar slöt upp. Totalt deltog i demonstrationen 11/10 c:a ettusenfemhundra deltagare.

Demonstrationen 10/11 mot WTO-mötet i Qatar

Den kom till i all hast efter demonstrationen mot TABD. Det var medlemmar i Alternativ stad och andra som tog initiativet och fick med sig folk från många olika håll. Detta har vi skildrat i medlemsutskick. I hela världen demonstrerade femtiotusen människor med anledning av mötet. I Stockholm kom 10/11 ungefär femhundra deltagare. Alternativ stad spred sin folder och värvade medlemmar liksom vid demonstrationen mot TABD.

Administration, medlemmar och ekonomi

Kansliet hölls regelbundet öppet under hela 2001 sommarmånaderna undantagna. Vi hade öppet måndag, onsdag och fredag. Vi besöktes under hela året av människor nyfikna på MJV och Alternativ stad. Också telefonledes och per e-post hörde folk av sig. Vi fick under året ordning på e-posten vilket spar pengar åt oss.
Ekonomien var ett sorgebarn under året. Vi fick den inte att gå ihop trots att oväntade pengar dök upp. T.ex. donerade kampanjen mot Marknadens Diktatur sin resterande kassa till oss. Tack för det. Våra medlemmar skänkte oss också en del gåvor. Ett stort tack för det. Totalt blev det ändå några tusen i underskott. Mörka moln syns också vid horisonten. År 2002 väntar hyreshöjningar. Vi förberedde oss under hösten 2001 genom att säga upp lagerutrymmen i källaren och börja göra en del av utskicken per e-post.
Medlemsantalet ökade under året till c:a 340. Under året hölls fem medlemsmöten samt ett vanligt och ett extra årsmöte. Antalet aktivister i föreningen har dessvärre sjunkit sedan slutet av nittiotalet då vi som mest var 15-20 aktiva.