Det här gjorde vi 2004

Året som gick innehöll några höjdpunkter men var ur aktivistsynpunkt ett mellanår.
Vi börjar med en av höjdpunkterna.

Stockholm Social Forum

Det ägde rum 7-9:e maj. Förberedelserna började så smått redan hösten 2002 och tog ordentlig fart 2003. Alternativ stad deltog mycket aktivt och var en av åtta arangerande organisationer. Ett tag satt vi i styrelsen. Alternativ stad ordnade två seminarier under forumet. Båda handlade om den pågående privatiseringen. Även övriga MJV deltog med flera seminarier. Forumet avslutades med en samling på Sergels Torg. Alternativ stad var där med banderollen och lät sig fotograferas bl.a. av folk från Miljömagasinet. Från början var det tänkt att mötet skulle avslutas med en demonstration genom Stockholm men man blev oense om parollerna. Några innehöll EU-kritiska synpunkter och en stor organisation protesterade. Efter mötet blev det eftersits under almarna i Kungsträdgården. Forum lämnade ett visst överskott, pengar som kan användes för att ordna ett nytt forum. Dektagandemässigt var forumet godkänt men inte mer. Kanske hade vi för mycket konkurrens av det strålande vårvädret.

Trafikfrågor och trafikaktioner

Alternativ stad var aktiv i Ur Tid Är Leden (UTÄL) och deltog i många möten hos SNF på Norrbackagatan. Vi var även med på den Bilfria Dagen som under hösten ordnades i kommunal regi. Vi var som mest fyra aktivister från Alternativ stad ute på Hornsgatan och spred flygblad och sålde häften och böcker. Senare under hösten var vi med på ett möte i Nacka med Vägverket och ett likadant i Norra Latin och gav våra synpunkter på den nya versionen av Österleden nu kallad Östlig Förbindelse. Vi tyckte det var en skum förbindelse och undrade om man drabbats av en en höstlig förblindelse. Detta uttryckte vi bl a i ett flygblad som delades ut till deltagarna. Under hösten inkom bl.a. Alternativ stad med kritiska synpunkter på den nya trafikplanen. Några av inlagorna vi tagit del av var ironiska mästerverk. En tyckte att planerna skulle ges en enkel men värdig begravning. En sak som diskuterades mycket var Trängselavgifterna. Turerna var många och överklagandena var legio. Vi i UTÄL missade i stort tyvärr chansen att gå ut och propagera för trängselavgifter trots att enstaka organisationer bjöd till. Att vinna folkomröstningen hösten 2006 blir svårt men inte omöjligt.

Almträffar sommaren 2004

Efter ett första improviserat möte i maj under almarna i Kungsträdgården hade vi möten i såväl juni, juli som augusti. Folk ur olika läger dök upp och generationerna möttes. Vi träffades mest för att ha roligt tillsammans men en del stadspolitiska diskussioner blev det också.

Nätverket för EU-kritik

Alternativ stad deltog i verksamheten under hösten 2004 och var med på de offentliga informationsmötena vid femte höghuset vid Sergelsrondellen. De ägde rum lördagar. Nätverkets mål är att få till stånd en folkomröstning om EU-konstitutionen.

Ralph Fidler-priset

delades ut på Rådslaget om rättvisa och gemensam välfärd i november. Priset gick i år till Frances Tuuloskorpi, känd fackaktivist i Livsmedelsarbetarförbundet, som förnyat den fackliga kampen genom sin " folkrörelselinje".

Medlemsmöten, medlemmar och kansli

Vi hade inalles åtta medlemsmöten under året. Årsmötet ägde rum i april. Det var väl besökt. En del nya aktivister dök upp under året vilket glädjer oss. Antalet medlemmar var vid årskiftet drygt trehundra. Vi har ägnat mycket tid åt att övertala folk att bli eller förbli medlemmar. Önskvärt är att det bleve fler aktiva. Under året som gick var vi drygt tio högaktiva (som strålade av energi). Och med tanke på det så blev mycket gjort. Kansliet hölls bemannat måndagar, onsdagar och fredagar 9.00 - 15.00 utom på sommaren då vi officiellt hade stängt.

Kampen om allmänningar

I början av 2003 tillsattes en arbetsgrupp som började diskutera hotet mot allmänningarna. Ett häfte om detta blev klart till april 2004 och sålde bra bl.a. på Stockholms Sociala Forum. Det behövdes med tanke på hyra och andra kostnader vi har. Häftet är också en utgångspunkt för den kampanj som vi drar igång i höst som ett inslag i MJVs antiprivatiseringskampanj. Bland annat deltog vi i ett seminarium på Teknis i oktober vid namn Rätten till det offentliga rummet.

Demokratinätverk och sociala utskott

Alternativ Stad har också bidragit till diskussionerna i MJVs sociala utskott och det Demokratinätverk som kom igång efter kravallerna i Göteborg med syfte att slå fast det politiska ansvaret för dessa, och bland annat hjälpt till att arrangera möten i Stockholm.

Almstriden ännu en gång

I december deltog Alternativ stad i ett möte på Tekniska Nämdhuset. Det behandlade almstriden. Det var ytterst nära att vi missade tillställningen. Vi var nämligen inte inbjudna från början och fick reda på mötet mest av en slump. En kontakt vi har i Göteborg(!!!!) tipsade oss. Vi sålde häftet (se ovan) och delade ut vår folder.