Varför ja till trängselavgifter?
En kort argumentsamling.

Här kan du också läsa de viktigaste skälen till varför nya trafikleder inte bör byggas.

Köerna

Ett ja betyder att köerna kortas och att de som verkligen måste köra bil över tullarna kan komma fram. Under försöket minskade köerna med 30-50%.
Ett nej betyder att köerna består åtminstone femton år till, tills nej-sidans utlovade förbifarter är byggda. Ingen kan lova att de försvinner då heller, eftersom redan idag hälften av Stockholms yta består av vägar och ytterligare några procent knappast betyder så mycket mer plats.

Kollektivtrafiken

Ett ja betyder ytterligare några hundra miljoners påfyllning till kassan vilket kan innebära en välbehövlig uppryckning av standarden. Förutom att den minskade trängseln också betyder att man kommer fram fortare.
Ett nej betyder att allt förblir som idag.

Staden

Ett ja betyder att vi slipper bygga fler motorvägar och slösa bort ytterligare mark till trafiken. Vi får andrum och kan inrikta oss på att bygga upp kollektivtrafiken och att återställa vägyta till mer produktiv användning, t.ex. att bygga bostäder på.
Ett nej betyder att staden slås sönder av ännu fler leder, om nu nej-sidans alternativ förverkligas.

Rättvisan

Ett ja innebär en omfördelning från välbärgade till fattiga. De flesta som åker bil till innerstan i rusningstrafik är högre tjänstemän med höga inkomster. De flesta lågavlönade som åker mot innerstan åker kollektivt; eftersom trängselpengarna går till kollektivtrafiken kommer de att gynnas.
Ett nej innebär att allt förblir vid det gamla.

Miljön

Ett ja betyder att vi kan fortsätta att glädjas åt sparade liv och mindre föroreningar i luften. Under försöket minskade utsläppen av partiklar med 9%, av kolväten med 15% och av kväveoxider med 7% i Stockholm - långt mer än så givetvis på de hårt trafikerade gatorna. Resultatet av detta är att mer än 25 slipper dö i förtid.
Ett nej betyder att vi går tillbaka till det gamla.

Näringslivet

Ett ja betyder, trots allt vad nejsidan påstår, bara att vissa vinner och andra förlorar men att företagen som helhet inte drabbas alls. De som är beroende av transporter vinner förstås för att transporttiderna minskar. Att folk kommer fortare fram gagnar förstås alla.
Ett nej betyder att köandet och därmed det samhällsekonomiska slöseriet får fortsätta.


Tilläggssynpunkter:

Svekdebatten

För nej-sidan tycks det främsta argumentet vara s-regimens trixiga hantering av trängselförsöket. Men herregud, vad hade dom väntat sig?
Såväl EU-medlemskap som nedskärningar/privatiseringar beslöts också utan hänsyn till medborgarna och till demokratisk debatt. Vi kan inte minnas att nej-partierna protesterade mot detta.
Alternativ Stad argumenterade emot båda dessa beslut eftersom de var dåliga. Vi argumenterar för trängselavgifter för att de är nödvändiga. Sakfrågan avgör.
Trixandet bland politiker motverkar vi inte genom tjurskalligt nejsägande till i och för sig bra saker. Det motverkar vi bara genom att delta kollektivt i den demokratiska debatten.
För övrigt har även nej-partierna trixat en del - se länk!
För att inte tala om Stockholms Handelskammare - nej-sidans generalstab!

Avgifter på offentliga nyttigheter

Alternativ Stad är vanligen emot avgifter på offentliga nyttigheter. Nej-partierna är oftast för.
I den här frågan har vi båda svängt. För nej-partierna misstänker vi att det uteslutande beror på att just den här avgiften i första hand drabbar deras kärnväljare i övre medelklassen. För oss beror det på att det är det enda kortsiktigt effektiva medlet att få stopp på ett fall av rovdrift.
På längre sikt vill inte vi heller ha avgifter på gatuanvändning. Vi vill ha en kollektivtrafik som är så bra att även bilister spontant väljer den. Men det tar flera år att bygga upp. En trängselavgift kan införas snabbt.