Det finns inga bättre alternativ

INGEN investering i trafik i Stockholm kommer att komma i närheten av den effektivitet som biltullarna uppvisat!
Tullarna har lyckats komma till rätta med stora delar av trängseln och köerna och förbättrat miljön på bara ett halvår!
Detta till priset av ca tre miljarder kronor, en investering som fullt ut betalar sig på fyra år!
Det finns ingen investering i trafiksystem som kan komma i närheten av så mycket effekt per satsad krona. För en kostnad på ca 3 miljarder kronor har vi lyckats minska trafiken med 22%, minska utsläppen med 14% och samtidigt bli kvitt de värsta köerna. Vi kommer att generera ett samhällsekonomiskt plus varje år framöver. Och vi får resultat NU.
Detta är några av orsakerna till det stora internationella intresset för Stockholmsförsöket. Delegationer och politiker från New York, Bryssel, Seoul, Shanghai, London, Köpenhamn och Sao Paulo har varit i Stockholm för att läras och inspireras av försöket.
Det alternativ som Nej-sägarna har att erbjuda är inte särskilt muntert:
Först kommer köerna att permanentas och förvärras. Ingenting kommer att hända på tio år. Sedan, kanske, om det finns pengar, kommer vägar att börja byggas för minst 40 miljarder kronor som kan stå klara om 20 år. Med påföljande ökande biltrafik och försämrad miljö.
Sanningen är att Nej-sägarna inte har något alternativ till dagens trafiksituation.
Slutsats:
Ett Nej i folkomröstningen leder till ett permanentat kö-elände i minst 10-20 år framöver. Utan någon inkomstsida, med försämrad miljö och enorma samhällsekonomiska förluster.