De "fattiga" åker inte bil

Moderater och folkpartister har påstått att de som drabbas av trängselavgifter är de "fattiga".

Med fattiga har man ibland menat barnfamiljer, ibland låginkomsttagare, ibland ensamma mammor.

Lite fakta:
¢ De som pendlar mest med bil är medelålders män med relativt höga inkomster. Höginkomsttagare betalar i snitt fyra gånger mer per dag än låginkomsttagare och hela åtta gånger mer än de som studerar.

¢ Män betalar i snitt cirka dubbelt så mycket trängselskatt som kvinnor. De som betalat mest är män, höginkomsttagare och boende i innerstaden och på Lidingö.

¢ De som betalar överlägset minst är studenterna, pensionärerna och kvinnorna. Bara 4% av alla bilägare betalde mer än 100 kr/månad!


Knattefotbollen
Moderaterna har påstått att barnfamiljer som skjutsar sina barn till idrottsaktiviteter efter skolan skulle drabbas. Barnen skulle inte längre kunna utöva sin sport pga att familjerna inte längre skulle ha råd att skjutsa till fotbollen.

Detta visar sig inte stämma. Utvärderingarna av försöket visar att mycket få påverkats. 2/3 av alla som utövar barn- och ungdomsidrott åker inte bil alls till och från träningen.

Mindre än 5% av de som - trots allt - valde att köra bil till eller från barnens träningar betalade någon trängselskatt.


Ensamma mamman
Då alla andra argument försvunnit har Nej-sägarna tagit fram den ensamma mamman som sista tillhygge i debatten - hon drabbas väl i alla fall av trängselskatterna!?

Men inte heller detta stämmer. Den ensamma mamman har nämligen ingen bil!

Den genomsnittliga förvärvsarbetande ensamma mamman med hemmavarande barn gör varje vardag 0,17 bilresor till eller från Stockholm under avgiftstid. Nio gånger fler höginkomsttagare pendlar med bil under samma period.

Bara en av tio ensamma mammor pendlar med bil.

Så gott som samtliga använder SL.

Slutsatser:
De grupper som vinner mest på en permanentning av trängselskatten är de som åker mest kollektivt, dvs studenter, lågavlönade, kvinnor och pensionärer.