Varför nej till motorleder?
Här kan du läsa de viktigaste argumenten

Här kan du också läsa de viktigaste skälen till varför trängselavgifter behövs.

 

Klimatet

Staden

 • Bilar får inte plats i en stad. Om man ändå försöker bereda dem rum sprängs staden. Redan idag är hälften av all mark i Stockholm till för biltrafik och det blir ändå trängsel. Redan idag är hälften av all mark i Stockholm till för biltrafik och ändå finns det dom som vill ha mer!
  Mycket riktigt räknar Cederschiöldpaketet med att trots nya vägar för 65 miljarder ska köerna öka till 15 gånger dagens till 2030.
 • Dessutom blir det aldrig nog med vägar. Fler vägar skapar i sig själva mer trafik - inte minst för att det underlättar för kollektivtrafikanter att gå över till bil. Alltså korkas även de nya vägarna igen fort och vägintressena fortsätter med sin propaganda för nya vägar som i sin tur korkas igen lika fort.
 • Detta leder till att alla avstånd blir längre. Den viktigaste orsaken till att städer glesas ut och alla avstånd blir längre är att det för exploatören är billigast att bygga på avlägsen billig mark (skattebetalarna betalar den dyrare infrastrukturen!). Men för att detta ska vara möjligt krävs snabba vägar. Myndigheterna har föga koll över markexploateringen, men de har koll över vägbyggandet. Genom vägbyggandet kan de styra staden mot ökad täthet eller ökad gleshet. En satsning på motorvägar är en satsning på utglesning.
 • Beträffande Västerleden/Förbifart Stockholm är detta t.o.m. det uttalade syftet - vägen byggs inte för dagens trafik utan för att öka pendlingsavstånden och öppna upp nya områden för exploatering, dvs göra avstånden längre och inbjuda till ännu mer trafik (Källa Dennisöverenskommelsen 1992 s 25). Vägverkets motivering för Förbifarten är att det är i utkanten Stockholm ska växa - i strid med vad Stockholms egna myndigheter önskar.
 • Motorvägar är den sämsta sortens vägar, eftersom de tar mest plats och är störst barriär. Sveavägen tar lika mycket trafik som E18 förbi Rinkeby men är oändligt mycket skonsammare mot staden. Även om kollektivtrafik är orealistiskt i yttre förorterna är vanliga vägar/gator bättre än motorvägar.

Kostnaderna

 • Västerleden/Förbifart Stockholm är idag beräknad att kosta 25 miljarder kronor enligt Cederschiöldöverenskommelsen, och stora projekt brukar bli dyrare än beräknat. Exempelvis har budgeten för Norra Länken sexdubblats under åren! Tillsammans beräknas alla motorvägsprojekt till ca 60 miljarder. För det priset kan vi få en tredubbling av tunnelbanenätet om vi använder lättaste spårteknik för automatiska vagnar.
 • Det enda sätt regeringen kan hitta pengar till detta är en s.k. ppp-lösning, dvs att man låter en firma bygga på kredit och kräva in pengarna i efterhand (källa?). Vi låter alltså våra barn betala, i tretti år framöver, trots att vi vet att biltrafik kommer att bli omöjligt inom en ganska nära framtid.
 • Priset för bilkörning kommer att öka ju mer konkurrensen om olja och andra bränslen ökar. De som ska betala regeringens ppp-lösning blir rimligen allt färre - även om vi på något vis kan komma runt uppvärmningshotets krav.

Rättvisan

 • Endast en minoritet kör bil under rusningstid - och det är den mest välbärgade minoriteten (källa?). De har redan en mycket högre standard än andra och behöver inte få den förbättrad ytterligare.
 • Hälften av ungdomarna på 18-30 år - som kommer att få betala Västerleden/Förbifart Stockholm - har inte ens körkort. För dem är inte bilen en vuxenhetssymbol längre. De har valt kollektivtrafiken, och lägger sina pengar på elektronik istället. Det är orimligt både att pracka på dem kostnaderna för motorleder och tvinga dem att köra bil för att Stockholm alltmer anpassas till biltrafik.

Alternativen

 • En stor majoritet av Stockholmarna vill hellre satsa på kollektivtrafiken än på vägar (enligt Kollektivtrafikant Stockholms gallup före trängselomröstningen). Det går att bygga en kollektivtrafik som gör biltrafiken onödig. Kostnaden för detta är inte större än för Västerleden/Förbifart Stockholm.
 • I den mån det behövs passager över Mälaren, som förbinder förorterna i nord med förorterna i syd räcker det fullständigt med vanliga broar, typ Västerbron. Det behövs inga motorleder.

Och slutligen - stockholmarna vill inte ha förbifarten. Vi vill hellre ha spårtrafik.

Här finns den klassiska Dennispaketet - en kritisk granskning (pdf). De flesta argumenten är fortfarande aktuella.

Har du fler argument? Bidra gärna till kansli (a) alternativstad.nu.