Alternativ till motorvägar

Alternativen till motorvägar är inte att allt får förbli som det är. Förändringar är nödvändiga - på flera plan:

Mer kollektivtrafik

Smartare utnyttjande av befintliga resurser

  • Bilpooler är en gammal idé som äntligen tycks växa. Dvs man har ingen egen bil men är medlem i ett kollektiv och kan använda bil billigt när det behövs. Utesluter rutinåkande dvs den mesta trafiken. Största bilpoolen i Stockholm är Sunfleet som är öppen för alla. Skulle behöva offentligt marknadsföringsstöd och offentliga medel.
  • Organiserad varutransport gör det onödigt att bilhandla. Konsum har ett system, Mataffären, och antroposoferna i Järna har ett, Ekolådan. Kan byggas ut mer systematiskt.
  • Cyklingen växer och växer, och skulle kunna växa ännu mer om inte Stockholms stad medvetet svälter ut den.
  • Att organisera samåkning borde inte vara något problem när det finns mobiltelefoner och internet.

Tätare stad