Köerna har minskat mycket!

Biltrafiken till och från innerstaden har minskat med över 20 %.
Bilisternas tider i köer har minskat med 30-50%. På infarterna har kötiderna minskat med en tredjedel under morgonrusningen och halverats under eftermiddagsrusningen.
I innerstaden har trafiken minskat stort på de flesta håll. För att ta några exempel; Klarastrandsleden -8%, Strandvägen och Folkungagatan -14%, Skeppsbron -16%, Skanstullsbron och St Eriksgatan -22%, Drottningholmsvägen -24% och Liljeholmsbron -26%.

I maj och juni förra året passerade i snitt 486.000 bilar varje vardag infarterna till City. I år, med trängselskatterna, kom nivåerna aldrig över 394.000 passager!

SL
Under våren 2006 tillkom 40.000 fler resenärer, vilket innebär en ökning med 6%. Resorna med bussar i innerstaden ökade med 9%.

Framkomligheten har förbättrats och bussarna håller nu sina tidtabeller, bussförarna upplever mindre stress.

Antalet sålda SL-skort har ökat med 7%.

Slutsats:
Målen med försöket har uppnåtts med råge. Köerna har minskat, framkomligheten har blivit bättre och fler åker kollektivt.