Nej-sidan är splittrad

En rad tunga borgerliga politiker har öppet tagit ställning FÖR trängselskatterna.
Bland borgerliga Ja-sägare finns bla:
Nina Ekelund och Anders Wijkman (kd) Gabriel Romanus, Jan Fröman och Christer Sturmark (fp), Per Ankersjö (c), Per Eskilsson (m). En rad liberala ekonomer är för trängselskatterna, tex Johan Norberg på Timbro.
Garbriel Romanus (fp) skrev i tidningen City 13 feb 2006:
"Vi har all anledning att önska att försöket blir lyckosamt… istället för en ofruktbar nejsägarposition borde Fp diskutera hur avgifterna kan utföras på ett bra sätt för att minska trängseln"
Folkpartiet lämnade in en partimotion i riksdagen 1996, med Lars Leijonborg som första namn, som var FÖR trängselavgifter. Så här tyckte folkpartiet:

"För att begränsa trafiken i särskilt belastade områden är bilavgifter och miljözoner ett bra medel. Därför ska det vara möjligt för kommuner att införa bilavgifter i större städer, det motiveras inte bara av behovet av medel till trafikinvesteringar utan också av miljöskäl".
Kristdemokraterna skrev i sitt transportpolitiska program i EU-parlamentet år 2004 en text som starkt förordar trängselavgifter i stora städer i EU.
Centern är positiva till trängselavgifterna. Även på riksplanet. Alliansen är alltså splittrad i frågan.
Slutsats:
Det finns ingen sammanhållen nej-sida. Moderater och folkpartister tvekar på bärigheten i sina egna argument och påståenden. De ångrar att de låst fast sig i en hopplös nej-sägar position. Folkpartiet partimotion från 1996 håller än!