Handelskammarens turer

Stockholms Handelskammare driver valkampanj. Organisationen - som säger sig vara obunden - är i praktiken en moderatledd kampanjorganisation som styrs av Peter Egardt, fd statssekreterare år Carl Bildt. informationen sköts av moderata riksdagskandidaten Anna Kindberg Batra, och trängselskattefrågorna drivs av moderatpolitikern Anna Wersäll.
Det är tragiskt att Handelskammaren, som ska verka för att göra Stockholm till en bättre plats för företagen, har förvandlats till en politiserad och oblyg kampanjorganisation.
Först ägnade sig Handelskammaren åt rena skräckpropagandan. Deras rapporter från slutet av förra året pekade på tex följande risker med trängselskatterna:
- att 25% av de anställda funderade på att flytta från Stockholm med förorter
- att den geografiska arbetsmarknaden skulle krympa, och arbetslösheten öka
- att stockholmarnas köpkraft skulle minska, att detaljhandeln skulle hotas och företag drivas ut ur innerstaden
- att "allt blir dyrare" med trängselskatt, och att 46% av alla företag skulle höja sina priser, och att tillväxten kommer att skadas…"
- att 22% av alla företag funderar på att flytta från stan om trängselskatten skulle permanentas, och att 20% av företagen kan tappa i försäljning
Dessutom ifrågasatte Handelskammaren huruvida trängseln verkligen skulle bli mindre och om det skulle bli några miljövinster över huvud taget.
Senare har man - utan någon som helst grund, och motbevisade av de oberoende utvärderingar som gjorts - påstått följande (bla på hemsidan):
"Trängselskatten slår hårt mot Stockholms näringsliv"
"Med en trängselskatt bedömer en majoritet av Stockholms företagare att det blir tydliga negativa effekter för både handel och jobb"
"Trängselskatten är ett hot mot demokratin"
"Det görs stora ansträngningar från stadens sida att manipulera resultatet"
Enligt den oberoende analysgruppen för Stockholmsförsöket* ger trängselskatten en samhällsekonomisk vinst på 765 miljoner kronor per år efter avskrivningar. Detta motsäger helt Handelskammarens påstående om att trängselskatterna skulle gå med förlust.

*) Analysgruppens studie har gjorts av trafikforskningsföretaget Transek och har granskats av tekn dr Henrik Edwards (Vägverket), ekon dr Sofia Graan-Voorneveld (SIKA), professor Lars Hultkrnatz (Örebro universitet), professor Lars-Göran Mattson (KTH), professor Lena Nerhagen (VTI) och tekn dr Staffan Widlert (Rikstrafiken).
Slutsats:
Det är uppenbart att handelskammaren ljuger och medvetet förvanskar siffror och uppgifter