Alternativ Stad 40 årAlternativ Stad bildades 15 februari 1969.

Det var då som miljöintresserade arkitektelever, socialt engagerade aktivister och andra stadskramare, samlade sig för att formulera en vision om – en stad att leva i

  • en stad som utvecklades för annat än bara bilar och kontorspalats,
  • en stad att ta sig fram säkert och miljövänligt i
  • en stad med fler parker och platser för alla att trivas i
  • en stad som växte kontrollerat med mänskliga behov och proportioner som utgångspunkt.

Alternativ Stad har sen dess inte bara arbetat med ord, proklamationer och demonstrationer, utan även med handling. Alltifrån att göra egna alternativa stadsplaner över att genomföra kulturmanifestationer på privattorgen för att utmana ägarmakten och att ställa ut parkbänkar på Stockholms central, till att handgripligt försöka hindra människofientliga projekt.

Läs om Alternativ Stads 40 år:

  • Och bidra gärna med foton, andra dokument, berättelser... Även papperskopior kan sändas till Alternativ Stad, c/o Göran Folin, Skuruhallsvägen 6A, 131 47 Nacka.

Historik i fulltext. Berättelsen om Alternativ Stad, sammanställd år 2000.

Arkivariska lämningar (gamla flygblad etc) kan beskådas via arkivkatalogen Borge på Arbetarrörelsens Arkiv.

60-tal:
- Alternativ Stads rötter - Stoppa mässan, Alternativ Jul m.m.
- Stockholms första Reclaim-aktion
- Brunkebergsaktionen
- Bryggargatan
- Stormöten och andra arbetsformer

70-tal:
- Internationella trafikrevolutionen
- Almstriden
- Regionplanestriden
- Cyklister i Storstockholm
- Aktion Södertörnsbuss
- Vita cyklar
- FN-konferensen
- Klara Papper
- Bellmansfesterna
- Kärnkraftsmotståndet
- Parkbänksaktionerna
- Radio Klara

80-tal:
- Götgatan
- Trädplanteringsaktionen
- Folkrörelsestudiegruppen
- Hela stan-tävlingen
- European Youth Forest Action
- Latinamerika
- Ungdomsrevolutionen
- Sekundkampanjen
- Motorvägsmotstånd före Dennis

90-tal:
- Kulturkrockarna
- Dennismotståndet, allmänt
- Dennismotståndet, massdemo
- Dennismotståndet, Andra vägar-mässan
- Dennismotståndet, cykelmaraton
- Klimataktioner
- Arbetslöshetsmarschen
- Stockholm inte till salu
- Hållbart Stockholm

00-tal:
- Gemensam Välfärd
- Alternativ Stad upptäcker allmänningarna
- Kampanjen för trängselavgifter
- Torgförsvaret
- Edenborgträffarna
- Cederschiöldmotståndet

Upp igen

Om Alternativ Stad

Alternativ Stads rätta hemvist är gatan. Några bilder från 1972:

Och från 1979:

Och från 1997:

Och från 2006:

.. och från 2008: