Program på Café Edenborg

Café Edenborg var Alternativ Stads programcafé med tio söndagsträffar i fem säsonger. De var i regel upplagda så, att någon eller några inledde ett tema varefter allmän diskussion fick bryta ut.

Nedan finns alla Edenborg-programmen samlade.

Tidigare säsongers program:

Hösten 2008
Våren 2008
Hösten 2007
Våren 2007
Hösten 2006