Kulturhuset kl 14 - 17:

Stockholm Extreme Makeover

Plan 3. Öppet för alla. Fri entré.

Program:

14-15 Kulturhuset, Hörsalen: Inledning, föredrag av professor Christian Berggren Linköpings Universitet om Förbifarten och stadens utveckling samt kortkorta presentationer av programpunkterna som följer. Se stolpar.

15-16 Parallella program om

  1. Förbifartsmotståndet, hur ser det ut?
  2. Trafik: finns alternativ till Förbifarten?
  3. Gör din egen stadsplan. Deltagarna gör eget stadsplaneförslag för området mellan Årstaviken och Älvsjö station
  4. Framtidens Slussen, hur vill vi ha den?
  5. Extreme Makeover-exempel från europeiska städer där fotgängare, cyklister och kollektivtrafikanter gynnas.
  6. Stadsvandring om kampen om City under 40 år, från Almarna till Sergels torg

16-17 Återsamling, Hörsalen, korta sammanfattningar, utdelning Ralph Fidler-priset, avslutning.

Fikapaus: