Vad gör vi åt Förbifarten?

Förbifart Stockholm är ifrågasatt av en rad trafik- och miljöexperter, även en del av statens egna. Och den döms ut av en samlad miljörörelse för de negativa effekterna på miljön, klimatet och på att den bidrar till en ytterligare utspridning av regionen.

Ett 30-tal organisationer har ställt sig bakom ett upprop mot Förbifarten. Några av dem berättar om hur motståndet bedrivs och planeras. Och om möjligheter till civilt motstånd mot sådant som stora vägprojekt.