Exempel från europeiska städer

 

Varis Bokalders,
arkitekt med speciell inriktning på hållbart byggande

Europeiska exempel på hållbara stadsbyggnad:
Houten, cykelstad i Holland
Glattal, Schweiz, tvärbana binder ihop stadsdelar: Zwischenstadt"
Karlsruhe, flexibel kollektivtrafik, train-tramsystem