Stadsvandring i City

City-området har ändrats drastiskt de senaste 40 åren. Ofta under konvulsioner där olika stridande viljor tampats. Det har handlat om rivning-bevarande - och om vad som skulle växa fram ur den stora “Riksgropen!. Det har handlat om utformning av gator, torg och hus, och om vilka verksamheter som ska få finnas. Ibland har kultur stått mot kommers. Det har handlat om hur man tar sig till och från city och hur man rör sig där.

Vi noterar under en kort stadsvandring några av de konfliktställen som Alternativ Stad varit, och är, inblandat i. Från Slaget om Brunkeberg och Almstriden till dagens Sergels torg och dagens trafikproblem.