Hur blir det i Slussen?

Snart ska politikerna besluta om Slussens framtid. Fem officiella förslag finns. Ett sjätte utmanar dessa på flera viktiga punkter, bl a med kravet att tunnelbanan läggs i tunnel under vattnet och att stationerna Slussen och Gamla stan förenas till en. Bakom detta förslag står gruppen Fem idealister med bl a förre stadsbyggnadsdirektören Torsten Westman. Se och hör om deras förslag och diskutera med dem själva.