Trafik: Hur ser alternativen till förbifarten ut?

Per Janse, antik alternativstad-aktivist mm,
introducerar och leder mötet.

Eie Herlitz, trafikexpert Alternativ Stad:
Perspektiv för Storstockholm

Joanna Dickinson, SIKA (Statens Institut för KommunikationsAnalys)
"Infrastruktur och styrmedel för en hållbar trafikutveckling"

Frågor och diskussion