Dieselbussar på nätter är inte miljövänligt - men kollektivtrafik är annars tredubbelt energibesparande

Nån mer än vi som har undrat över vad det drar att köra omkring gigantiska tomma bussar i lågtrafik? Nu har vi fått svaret: en amerikansk undersökning har funnit att dieselbussar i lågtrafik drar energi mer än stadsjeepar, mer än jetplan per passagerarkilometer.

Å andra sidan finns det inget som är så energisnålt som fullsatta bussar.

Undersökningen är unik på så sätt att den inte bara räknar med hur mycket fordonet drar, utan också hur mycket energi det drar att bygga anläggningarna för dem. Det är det som gör att fullsatta dieselbussar blir så ekonomiskt. Spårväg kräver ju dessutom betongbyggen som drar en del.

Men på det hela taget hävdar sig spårväg mycket bra. Om man sätter fullsatt buss till 1 motsvarar t-bana 2, flyg 3, vanlig bil 4,5, stadsjeep 6,5 och nästan tom buss på kvällar 9. Vanlig spårväg är inte räknat på, men misstänks ligga en bra bit under 2 eftersom den drar mindre betong.

Men - det här är bara den mindre biten.

Som en annan undersökning har funnit beror bara en tredjedel av kollektivtrafikens miljöföreträden på att fordon och anläggningar är miljövänliga. Dubbelt så viktigt är att kollektivtrafik lockar till mindre resande.

Den som flyttar ut till Viksjö här nedan komer att åka bil. Vilket drar mer per kilometer. Men det betyder mycket mer för miljön att kilometrarna blir fler.

En kollektrafikstad kan inte spridas ut som en bilstad kan. Med bilarna ersatta av kollektivtrafik skulle vi kunna bygga hela stadsdelar på Södertäljevägen, Essingeleden, Värmdöleden och Huvudstaleden och få plats med alla som nu tvingas pendla miltals varje dag.

Och dessa sparade kilometer betyder mycket mer för miljön än det man sparar på att gå över från bil till spårväg eller buss.

Och då betyder det mindre att spårbyggen drar energi. För vi vet alla att spårväg har lättare att ta marknadsandelar på bilismens bekostnad än vad dieselbuss har.