Klasser

Vi är alla människor. Men det är ändå mycket som skiljer åt.

En del har genom sin plats inom samhällets försörjningsorganisation stora möjligheter att förse sig - genom att använda pengar, genom att beordra folk, genom att utnyttja släkt och vänner som har lika stora möjligheter som de själva. Andra har det inte.

Det är förvisso möjligt även för den som lever på samhällets gräddhylla att uppträda vettigt, miljövänligt och demokratiskt. Det är bra när sådant sker. Men vi har ändå till vår sorg funnit att de flesta gör vad som är mest bekvämt, och följer beteendet hos sina kolleger.

En fransk forskare som heter Bourdieu har till och med funnit att musiksmak och fritidssysselsättningar exakt kan grupperas in på en skala bestående av inkomst och utbildning. Kanske har Sverige mer jämlik kultur än Frankrike men visst förekommer stadsjeepar och utrikesflyg även här mest bland folk med gott om pengar?

Alternativ Stad ser det som mest naturligt att sympatisera med folk som inte har särskilt mycket privilegier. Delvis eftersom de flesta av oss är födda sådana. Delvis därför att det förefaller oss mest juste. Delvis för att det främst är dessa som har störst egennytta i att utveckla kollektivtrafik, offentlig plats, offentlig sjukvård och andra allmänningar, och störst egennytta i att vi tvingas hålla oss inom det rättvisa miljöutrymmet.

De gör det redan själva.

Vilket inte hindrar att vi gärna samarbetar med vem som helst om det som går att samarbeta om utifrån vårt program.