Hur vi ska stoppa regeringens motorvägsplaner

När makthavare av olika slag kommer dragandes med vansinniga förslag är det lätt att känna sig maktlös. Detta är precis vad makthavarna vill - maktlösheten är faktiskt inte större än vi gör den till, och alldeles säkert är sådana maktlöshetskänslor frammanipulerade på något vis.

I själva verket har vi ganska stora möjligheter.

1. För det första verkar tiden till vår förmån. Kan vi skjuta upp motorvägsplanerna är chansen stor att de kommer att verka allt mindre realistiska även bland makthavarna själva. För det första växer kostnaderna ju längre tiden går. För det andra blir oljan allt dyrare vilket gör bilkörning allt mindre attraktiv. För det tredje minskar sedan länge intresset att ta körkort och köra bil bland de yngre. Och för det fjärde ökar insikten om att biltrafik strider mot överlevnaden på jorden. Motorvägsanhängarna är en samling herrar i övre medelåldern och deras tid är snart ute.

2. För det andra får regeringen det allt besvärligare med sin politik i allmänhet. Motståndet mot deras privatiseringsgalenskap ökar, just för att den är så extrem och så illa underbyggd bland folk i gemen. Ingen regering har råd med för mycket motstånd på alla kanter; för att få råd att driva igenom den ena av sina nycker kommer de att vara tvungna att ge avkall på någon av sina andra. Och det är sannolikt att just vägbyggena hör till regeringens mindre viktiga käpphästar, något Reinfeldt har fått lova för att inte stöta sig med moderata kommunalpolitiker i Stockholms yttre kranskommuner för att få deras tigande samtycke till trängselavgifterna.

Men givetvis kan vi inte luta oss tillbaka och hoppas att allt löser sig av sig självt.
Det krävs ett engagemang och en vilja att organisera spontant motstånd för att inte möjligheterna ska rinna ut i sanden.

Alternativ Stad ställer sig i första hand tre uppgifter:

1. Vi vill organisera (förhoppningsvis) allt större och fantasifullare gatuaktioner för att visa att ett motstånd finns och som skeptiker inom apparaten kan hänvisa till för att skapa oenighet där.

2. Vi vill medverka till att bygga nätverk mellan många motståndsgrupper - hembygdsföreningar som värnar sin natur, ungdomsgrupper som inte kan se varför de ska betala för vägar de inte kommer att använda, offer för nedskärningar som är arga över att offentliga pengar läggs på onyttigheter.

3. Vi vill popularisera den täta staden där inga bilvägar behövs. Vi vill föreslå bättre ändamål att använda Stockholms mark till än att asfaltera den och lägga den under bullermattor. Vi vill förslå bättre sätt att ta sig fram än att släpa med sig sitt privata ton plåt.

Är du intresserad - ta kontakt med oss!

Här kan du läsa vad som är på gång.